Taylorbrug in zomervakantie 4 weken dicht voor wegverkeer

Taylorbrug in zomervakantie 4 weken dicht voor wegverkeer

In opdracht van Rijkswaterstaat verricht aannemer Dura Vermeer in juli en augustus werkzaamheden aan de Maxwell Taylorbrug. Deze ligt over de N279 en Zuid Willemsvaart in Veghel. De brug is hierdoor vier weken volledig afgesloten voor alle wegverkeer. Ook zullen er korte momenten met hinder zijn op de wegen naar de brug toe. De scheepvaart ondervindt ook hinder. Daarnaast verricht de gemeente in deze periode onderhoud in de buurt.

Verschillende stremmingen

Zoals hierboven aangegeven is de brug helemaal afgesloten voor al het wegverkeer van 31 juli tot 28 augustus. Daarnaast zullen de wegen er naartoe soms deels gestremd zijn doordat de halve rijbaan ‘dynamisch’ afgesloten wordt. Ook de scheepvaart zal soms kort hinder ervaren. We hebben onderzocht of we de afsluiting korter konden houden door de werkzaamheden 24/7 uit te voeren. Vanwege de aanwezigheid en bescherming van vleermuizen bleek het echter niet mogelijk te zijn om tussen zonsondergang en zonsopgang te werken.

Combineren van werk

Gelijktijdig met de afsluiting vanwege de werkzaamheden aan de Maxwell Taylorbrug laat de gemeente Meierijstad het asfalt vanaf de brug tot de rotonde vervangen. Het gaat om de rotonde aan de zuidelijke kant van de brug op de Corridor, richting de bedrijventerreinen Dubbelen en Doornhoek. De rotonde zelf blijft gewoon open. De verkeersregelinstallatie op de kruising Rembrandtlaan/Stadhuisplein/dr. Schaepmanlaan wordt in dezelfde periode vervangen.

Omleidingen

Het gemotoriseerd verkeer wordt tijdens de afsluiting zoveel mogelijk omgeleid via de grote wegen; de Rijkswegen en provinciale wegen. Op die manier wordt het gemeentelijk wegennet zo min mogelijk belast en de overlast voor bewoners beperkt. Ook voor fietsers en voetgangers komt er een omleiding.

Wat gaan we doen

De Maxwell Taylorburg is in 1969 in gebruik genomen en wordt sindsdien intensief gebruikt waardoor slijtage ontstaat. Rijkswaterstaat laat daarom reparaties uitvoeren zoals het vervangen van asfalt, vervangen van voegovergangen, stootplaten en (rubberen) oplegblokken én herstel van betonschades.

Planning op verzoek aangepast

De werkzaamheden stonden oorspronkelijk gepland in september 2022. Ze zijn op aandringen van de gemeente, het lokale en regionale bedrijfsleven, de openbaar vervoerbedrijven, hulpdiensten en andere belanghebbenden verplaatst naar de bouwvakvakantie 2023. Inmiddels hebben alle betrokken wegbeheerders ingestemd met de nu geldende planning.

Onderhoud Waterwegen Zuid Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan toegankelijke waterwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Daarvoor zorgen we samen met anderen voor beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden. Daarbij zoeken we steeds naar de gemene deler in een veelheid aan eisen, wensen en belangen. Desondanks zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken we die hinder zoveel als mogelijk en communiceren we er tijdig over.

Overzicht afsluitingen, stremming en maatregelen

 

Van

Tot

Volledige afsluiting brug

maandag 31-07-2023, 6:00 uur      

maandag 28-08-2023, 6:00 uur

Volledige stremming Zuid-Willemsvaart

zondag 13-08-2023, 6:00 uur

maandag 14-08-2023, 6:00 uur

(‘dynamische’) halve baan afzetting N279

zaterdag 19-08-2023, 6:00 uur

maandag 21-08-2023, 6:00 uur

Volledige afsluiting Rembrandtlaan

maandag 21-08-2023, 6:00 uur

woensdag 23-08-2023, 6:00 uur

Volledige afsluiting Sluishoek

woensdag 23-08-2023, 6:00 uur

vrijdag 25-08-2023, 6:00 uur

logo zijtaart.nl