Stemgedrag Zijtaartse kiezers

Stemgedrag Zijtaartse kiezers

Afgelopen woensdag was de 'dag van de democratie' oftewel er mocht gestemd worden voor de tweede kamer verkiezingen. In Zijtaart zijn 1371 stemgerechtigden opgeroepen om hun stem uit te brengen. Daarvan zijn 1202 mensen gaan stemmen en daarmee hebben we een opkomstpercentage van 87,7% dat is bijna 10% meer dan het landelijk opkomstgemiddelde.

In onderstaande tabel ziet u het stemgedrag van de Zijtaartse inwoners afgezet tegen de stemmers in heel Meierijstad. Weergegeven is het aantal geldige stemmen per partij.

Lijst# Politieke Partij       Meierijstad Zijtaart
1 VVD     9477 225
2 D66     3139 49
3 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 5118 69
4 PVV (Partij voor de Vrijheid)   14874 328
5 CDA     2247 76
6 SP (Socialistische Partij)   2387 37
7 Forum voor Democratie   801 11
8 Partij voor de Dieren   613 16
9 ChristenUnie     130 3
10 Volt     652 10
11 JA21     366 9
12 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 38 3
13 DENK     817 0
14 50PLUS     301 9
15 BBB     3209 214
16 BIJ1     42 1
17 Piratenpartij - De Groenen   28 0
18 BVNL / Groep Van Haga   269 7
19 Nieuw Sociaal Contract   7059 130
20 Splinter     61 2
21 LP (Libertaire Partij)   7 0
22 LEF - Voor de Nieuwe Generatie   18 0
23 Samen voor Nederland   18 0
24 Nederland met een PLAN   16 0
25 PartijvdSport     26 0
26 Politieke Partij voor Basisinkomen   12 0

 

Voor een compleet overzicht, ook per kandidaat, kunt u hier een Excel document downloaden. Hierin staan ook alle stembureaus in Meierijstad.

Bron: © Gemeente Meierijstad 24 november 2023

logo zijtaart.nl