Statiegeld op blikjes is de volgende stap tegen zwerfafval

Statiegeld op blikjes is de volgende stap tegen zwerfafval

Het is helaas een vertrouwd beeld. Lege frisdrankblikjes in de berm, sloot of in het park. Dat staat niet alleen rommelig, maar is ook slecht voor dieren die zich kunnen verwonden aan de scherpe randen van kapotte blikjes. En het is zonde, want een oud blikje is als je het inzamelt makkelijk om te smelten naar een nieuw blikje. Dat scheelt grondstoffen en is beter voor het klimaat. Zwerfafval en plastic horen niet in het milieu. Vanaf juli 2021 is het gebruik van wegwerpplastic rietjes, bordjes en bestek verboden. Vanaf dan moment is er ook statiegeld op kleine plastic flesjes.

Het aanpakken van blikjes in het zwerfafval is de volgende stap. Naar schatting komen er jaarlijks ongeveer 125 miljoen blikjes in het zwerfafval terecht. Vanaf 1 april 2023 is er een landelijk dekkend en consumentvriendelijk statiegeldsysteem operationeel voor alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder. De overheid heeft hiervoor het minimale statiegeldbedrag vastgesteld op € 0,15. Het maatschappelijke doel van het statiegeldsysteem is om waardevol materiaal gescheiden in te zamelen, zodat het hergebruikt kan worden voor nieuwe blikjes of overige nuttige toepassing.

Wel of geen statiegeld?

Statiegeld op blikjes logoAlle statiegeldblikjes zijn voor de consument te herkennen aan het statiegeldlogo. De statiegeldverplichting betreft blikjes voor zowel alcoholhoudende dranken (zoals bier, wijn en mixdrankjes) als niet-alcoholhoudende dranken (zoals frisdrank, water, melk en sap). De statiegeldverplichting geldt niet voor blikjes met vloeistoffen die niet primair bedoeld zijn om te worden gedronken (zoals limonadesiroop, diksap, soepen of gecondenseerde melk). Deze zijn immers niet direct drinkbaar en vergen een verdere bereiding voordat ze kunnen worden geconsumeerd. Eveneens is de statiegeldverplichting niet van toepassing op (conserven-)blikjes voor niet-vloeistoffen zoals knakworsten, groente, etc.

Waar kunnen de statiegeldblikjes worden ingeleverd?

De blikjes kunnen, net als de plastic flessen, worden ingeleverd bij de reverse vending machine (RVM) in de supermarkt of bij bemande tankstations langs de snelweg. Daarnaast zijn er nog duizenden innamepunten waar de blikjes gedoneerd kunnen worden. Dat statiegeld wordt dan overgemaakt aan een goed doel of de sportvereniging. Het statiegeldsysteem van de blikjes zal zoveel mogelijk overeenkomen met die van de plastic flessen. Blikjes en flesjes mogen bij elkaar worden ingezameld.

Waaraan moeten de statiegeldblikjes voldoen om geaccepteerd te worden?

De metalen drankverpakking dient voorzien te zijn van het statiegeldlogo en een nieuwe EAN-code. Producenten/importeurs zijn hier verantwoordelijk voor en dienen hun producten aan te melden bij Statiegeld Nederland. Bovendien moeten de barcode en de vorm intact zijn. Bij gedeukte blikjes is er een risico dat de RVM het blikje niet herkent.

Bron: © Rijksoverheid en Statiegeld Nederland 13 maart 2023

2023 03 13 Overzicht statiegeld op blikjes

 

logo zijtaart.nl