Slotuitvoering kinderen Muziek = Cool

Slotuitvoering kinderen Muziek = Cool

Vind jij het ook zo leuk om naar muziek te luisteren, kun jij bij het horen van muziek ook niet stil blijven zitten. Ja?!

Dan moet jij op dinsdag 17 mei naar Zaal Kleijngeld komen.

Hier vindt namelijk een leuke en gezellige muziekuitvoering plaats waar veel kinderen uit Zijtaart aan deelnemen. Je zult ongetwijfeld wel een aantal van deze kinderen kennen. De kinderen die hebben deelgenomen aan de naschoolse cursus ‘Muziek = Cool’ laten horen wat ze in acht muzieklessen geleerd hebben. Natuurlijk zullen ook het opleidingsorkest en de jeugdslagwerkers laten horen hoe gezellig het is om samen muziek te maken.

Als je helemaal de smaak te pakken hebt gekregen, kun je je ook nog aanmelden voor drie gratis proeflessen. Download het formulier, vul het in en lever het in op het aangegeven adres of per e-mail.

Bron: © Muziekopleidingen Sint Cecilia 13 mei 2022

logo zijtaart.nl