Seizoen afsluiting en jaarvergadering EHBO Zijtaart

Seizoen afsluiting en jaarvergadering EHBO Zijtaart

Afgelopen maandag was voor de leden van de EHBO weer de afsluiting van het seizoen. Dit gebeurt traditie getrouw met de jaarvergadering. Op deze avond hebben we met zijn alle nog even stil gestaan bij het overlijden van Hanny van Boxmeer. Hanny was al meer dan 30 jaar lid van de ehbo vereniging  en dit jaar zou ze alweer 20 jaar in het bestuur gezeten hebben. Ze was zeer actief en betrokken bij onze vereniging en zullen haar dan ook zeker gaan missen. Mede door het overlijden van Hanny is het bestuur was op zoek gegaan naar nieuwe leden. Gelukkig hebben zich twee kandidaten gemeld, Moniek van Nunen en Bianca van de Heijden.  De dames zijn ook unaniem verkozen door de leden om in het bestuur mee te gaan draaien.

Ook werden er enkele nieuwe leden welkom geheten.  Op 25 februari zijn er weer 10 mensen geslaagd voor hun EHBO diploma. Daardoor telt onze vereniging nu inmiddels zo'n 51 leden. De eerste evenementen in ons dorp zitten er ook weer op bij de motorcross en de mudrun hebben we weer onze inzet verleend.

Tijdens de jaarvergadering worden ook altijd onze jubilarissen in het zonnetje gezet en bedankt voor hun jaren lange inzet voor onze vereniging en om andere te helpen.

Dit jaar waren dat:

  • Bert Hellings 15 jaar.
  • Francis Verbruggen 15 jaar
  • Marco Versantvoort 30 jaar.
  • En Jan van Oort maar liefst 40 jaar. Jan heeft door de jaren heen met heel wat evenementen gestaan en aan vele mensen eerste hulp verleend.

Namens de EHBO vereniging nogmaals van harte gefeliciteerd allemaal. We hebben de avond gezellig afgesloten met en hapje en een drankje om al onze leden te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar en de inzet die nog gaat komen.

Bron: © EHBO Zijtaart 12 april 2023

logo zijtaart.nl