Rijkswaterstaat verbiedt zware voertuigen over Keldonkse brug

Rijkswaterstaat verbiedt zware voertuigen over Keldonkse brug

Rijkswaterstaat heeft bij een inspectie van de Keldonkse brug over de Zuid-Willemsvaart geconstateerd dat deze in slechte staat verkeert. De hoofddraagconstructie is op meerdere plaatsen gaan corroderen. De aanbruggen vertonen vergaande belastingschades en –indicaties. Daarnaast vertoont ook de constructie van de brug ernstige tekenen van ouderdom. Zonder volledige vervanging van de aanbruggen en volledige renovatie van de constructie kan de brug niet in de huidige staat in gebruik blijven, en is een noodconstructie voor de brug niet mogelijk. Als  een  gewichts- en aslastbeperking niet zou worden doorgevoerd, zou de brug volledig buiten bedrijf gesteld moeten worden. Het enige alternatief is volledige vervanging van de brug. Echter kent dit een minimale doorlooptijd van 6 maanden, waarbij de oeververbinding gedurende de gehele periode niet bruikbaar zal zijn.

Rijkswaterstaat heeft om bovenstaande redenen de gemeente Meierijstad verzocht om een lastbeperking in te stellen en hiervoor een verkeersbesluit te publiceren. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat verzocht om vooruitopend op het definitieve verkeersbesluit alvast de draaglast te beperken tot een voertuigmassa van 41,4 ton door plaatsing van verkeersbord C21 en een aslastbeperking van 9,2 ton door plaatsing van bord C20.

Download hier het volledige verkeersbesluit lastbeperking Keldonkse brug.

2022 06 22 Bewegwijzering N279 belastingsbeperking Keldonkse brug

Bron: © Gemeente Meierijstad 22 juni 2022

logo zijtaart.nl