Raad van State zet twijfels bij provinciaals plan voor de N279

Raad van State zet twijfels bij provinciaals plan voor de N279

Het is onverwacht hoogst onzeker of het plan om de provinciale weg van Asten via Helmond naar Veghel (N279) te verbreden ongeschonden de finish haalt. De bezwaarmakers tegen het plan hoeven woensdag en donderdag in ieder geval niet opnieuw af te reizen naar Den Haag.  De Raad van State velt namelijk eerst een oordeel over de algemene bezwaren tegen dit veelbesproken plan voordat de individuele bezwaren tegen deze wegverbreding aan de orde kunnen komen. Dat oordeel komt naar verwachting al binnen twee weken.  

,,Deze beslissing over de algemene bezwaren kan van grote invloed zijn op de individuele bezwaren", zo zei staatsraad Erik Minderhoud dinsdagmiddag tijdens de tweede zittingsdag over de verbreding van de N279. ,,Het zou dan niet zinvol en ook niet netjes zijn om ons eerst met z'n allen twee dagen lang over de individuele bezwaren te buigen.”

Van tafel geveegd

Daarmee zinspeelt Minderhoud nadrukkelijk op de kans dat het plan van Provinciale Staten geheel of gedeeltelijk van tafel wordt geveegd. Dat is des te opmerkelijker omdat aan het begin van de eerste zittingsdag, maandagochtend, de staatsraad er nog op wees dat gezien het grote aantal bezwaren - meer dan zestig stuks - een uitspraak wel eens drie maanden op zich zou kunnen laten wachten. 

Het plan waar het om gaat is het deels verbreden en deels verleggen van de N279  aan de oostkant van Helmond. Bij Helmond moet de weg om de wijk Dierdonk heen komen te liggen, gedeeltelijk door het natuurgebied de Bakelse Beemden. Nu loopt de weg nog precies tussen de stad en de nieuwbouwwijk door. 

Vier banen

Bij Veghel wordt de weg van verbreed van twee tot vier banen. Om de doorstroming van het verkeer te bevorderen, komen er een aantal ongelijkvloerse kruisingen op plekken waar nu bijvoorbeeld nog rotondes liggen. Verder wordt het mogelijk gemaakt om de weg in de toekomst volledig uit te bouwen van tweebaans tot vierbaans.  

Tijdens de eerste zittingsdag was er vanuit de bezwaarmakers van alle kanten al forse kritiek op de verkeerstellingen die waren gebruikt om de verkeersintensiteit op de aangepaste N279 te berekenen. Het gaat daarbij inderdaad om cijfers  uit 2008 en 2009, zo moest provincie-jurist Hans Besseling toegeven.

Fundamentele kritiek

Ook op de tweede dag kreeg het ‘provinciale inpassingsplan’ - zoals het officieel heet - op enkele onderdelen veel en ook fundamentele kritiek. Zo werden er grote vraagtekens gezet bij de stelling van de provincie dat de geluidsoverlast die weg na aanpassingen minder wordt, terwijl uit de cijfers blijkt dat de verkeersintensiteit alleen maar toeneemt. 

Daarnaast wezen veel bezwaarmakers er op dat als het gaat om de verplichte natuurcompensatie en over maatregelen om de waterhuishouding rondom de weg in orde te houden de provincie alleen maar vage toezeggingen doet. 

,,Die worden niet concreet op papier vastgelegd. We moeten de provincie dan maar op de blauwe ogen geloven, zeker", zoals raadsman Irene van Geel het scherp formuleerde.  ,,Wij zijn een overheidsorgaan, wij zijn gewoon betrouwbaar", was de repliek daarop van Besseling. 

Bron:© Brabants Dagblad 10 maart 2021

logo zijtaart.nl