Raad van State trekt in maart vier dagen uit voor verbreding N279: wat gebeurt er met 69 bezwaren?

Raad van State trekt in maart vier dagen uit voor verbreding N279: wat gebeurt er met 69 bezwaren?

Maar liefst vier dagen trekt de Raad van State uit om de bezwaren te behandelen van alle belanghebbenden bij de verbreding van de N279 tussen Veghel en Asten. Na meer dan een jaar uitstel is een datum gepland: de zitting is van maandag 8 tot en met donderdag 11 maart.  

Het dossier N279 ligt al bijna twee jaar op het bordje van de Raad van State, maar kon vanwege de vertragingen door de corona-uitbraak niet behandeld worden. Provinciale Staten stelde het zogeheten Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Veghel – Asten al in 2018 vast. Vanaf begin 2019 wachten omwonenden en andere belanghebbenden al op behandeling bij de Raad van State. Nu is de datum voor de zitting dus geprikt, van maandag 8 maart tot en met donderdag 11 maart 2021. Naar verwachting doet de Raad van State later dit voorjaar een uitspraak. 

Zo snel mogelijk van start 

Ondertussen heeft het  provinciale projectteam N279 Veghel - Asten niet stil gezeten en is er voorbereidend werk gedaan om na de uitspraak direct te kunnen starten met de aanbesteding. Eerst komt er een voorlopig en later een definitief ontwerp, waarbij er volgens de projectgroep ook nog ruimte is voor participatie. ‘De aannemer betrekt de bewoners en overige belanghebbenden in dit proces', zo laat de werkgroep weten in een nieuwsbrief. 

Meeste kritiek uit regio Helmond

De meeste van de 69 bezwaren komen uit de regio Gemert-Bakel en Helmond, waar de nieuwe weg wordt omgeleid langs de Helmondse wijk Dierdonk. Een deel is het niet eens met de verbreding, anderen vrezen schade aan natuur en verlies van woongenot. Verder menen sommigen dat de provincie verkeerde verkeerscijfers gebruikt als onderbouwing voor de plannen. Zij stellen dat de weg nog lang niet overbelast is.

Veghel behoudt de verkeerslichten 

Verderop in het tracé verdwijnen wel vrijwel alle gelijkvloerse kruisingen. Ze worden vervangen door viaducten, zoals dat ook gedaan is op het stuk van de N279 tussen Veghel en Den Bosch. Over de insteekhaven van Veghel ter hoogte van de Amert en Dubbelen wordt een extra brug gebouwd naast de bestaande brug. De hele weg krijgt geluidsarm asfalt en op verschillende plekken, zoals bij de kruising NCB-laan en de Rembrandtlaan komen geluidsschermen. Geplande werkzaamheden aan de NCB-laan die de gemeente zou uitvoeren worden aan het project gekoppeld, zodat de overlast voor weggebruikers en omwonenden zo kort mogelijk is. 

Keldonk krijgt nieuwe aansluiting en nieuwe brug

Bij Veghel wordt de weg verbreed naar twee keer twee rijstroken. Daar blijven de verkeerslichten, ook op drukke kruispunten als de Amert, de NCB-laan en de Rembrandtlaan. De gemeente Meierijstad stemde hier wel mee in, maar wil dat de provincie actief meewerkt aan oplossingen voor de verkeersdrukte in Veghel zodat de verkeerslichten daar niet al het verkeer opstoppen. Dat wordt onder meer gedaan met 'slimme’ verkeerslichten, die  reageren op de verkeersdrukte. 

Bij Keldonk komt een ongelijkvloerse aansluiting op de N279, daarvoor wordt het riviertje de Goorloop een beetje verlegd, én er wordt een nieuwe brug over het kanaal gebouwd. De oude ophaalbrug wordt buiten gebruik gesteld. Fietsers krijgen een vrijliggend fietspad in twee richtingen. Aan de westzijde van het kanaal sluit de nieuwe weg en het fietspad weer aan op het Hool. 

Boerdonk 

Bij Boerdonk komt een ongelijkvloerse aansluiting op de plek van de huidige rotonde op de N279. De zijwegen Middenweg en Bosscheweg gaan onder de N279 door. Net als in Keldonk wordt aansluiting van de op- en afritten geregeld met verkeerslichten, dat is veiliger voor het fietsverkeer. 

De weg zou aanvankelijk in 2024 klaar moeten zijn. Dit wordt door de vertraging die de zaak heeft opgedaan bij de Raad van State zeer waarschijnlijk niet gehaald. Het hele traject is in vogelvlucht te zien in een app die de provincie heeft gemaakt. 

Bron: Brabants Dagblad 20 januari 2021

logo zijtaart.nl