Raad Meierijstad stemt in met collegewerkprogramma

Raad Meierijstad stemt in met collegewerkprogramma

De begroting van 2023 en het collegewerkprogramma zijn donderdagavond aangenomen door de gemeenteraad van Meierijstad. De algemene beschouwingen in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode leverde weinig vuurwerk op. Alleen de SP stemde tegen de begroting van 2023 en het collegewerkprogramma gestemd.  

In het collegewerkprogramma ’Thuis in Meierijstad, Mijlpalen 2023-2026’ staan de speerpunten van beleid en ambities voor de komende bestuursperiode beschreven. Basis hiervoor is het coalitieakkoord dat op 11 mei 2022 werd gesloten tussen de fracties van CDA, Hier, VVD en PvdA-GroenLinks. “In het collegewerkprogramma leggen we vast wat we gaan doen en welke activiteiten in gang worden gezet”, aldus het college. Een aantal speerpunten worden breed gedragen in de Meierijstadse gemeenteraad zo bleek donderdagavond. Zaken als woningbouw, mobiliteit (N279 en A50), een openluchtzwembad in Meierijstad, veiligheid en energietransitie kwamen verschillende keren voorbij.

Teleurgesteld

Was er dan helemaal geen kritiek? Jawel. Het college werd erop gewezen dat het programma wel erg algemeen is. Echt concreet wordt het maar zelden. “De begrippen in de inleiding van het collegewerkprogramma (thuis, samen en verbonden) zijn zo generiek en zo vanzelfsprekend dat ze nietszeggend zijn. Leeg. Er gaat geen enkele actie vanuit”, merkte Mirjam van Esch van Hart op. Ook Gertjan Hobert (D66) wil actie zien: “We hadden hoge verwachtingen. Nu zouden er keuzes gemaakt worden waaruit blijkt dat Meierijstad een echte 100.000 plus gemeente zou kunnen zijn. Daar zijn we toch wel teleurgesteld in. Er worden geen vooruitstrevende keuzes gemaakt en ook van regionaal leiderschap zien we weinig terug. We hadden graag wat meer visie in het collegewerkprogramma gezien. Politiek is keuzes maken. Het college durft veel keuzes niet te maken. Dat is oprecht jammer.” De oppositie ziet graag dat het college van burgemeester en wethouders zich snel buigt over grote keuzes in Meierijstad. “We weten waar het college mee aan de slag wil gaan, maar met alleen maar ambitie kom je er niet. Ik mis concreetheid in het werkprogramma”, aldus Karel van Lieshout van Lokaal.

Bron: © Stadskrant Veghel 4 november 2022

logo zijtaart.nl