Provincie praat met achttien eigenaren over bouw nieuwe N279 Veghel-Asten

Provincie praat met achttien eigenaren over bouw nieuwe N279 Veghel-Asten

Als de N279 tussen Veghel en Asten op de schop gaat, dan is vrijwel zeker van achttien eigenaren tussen Agrifirm bij Veghel en de afslag Boerdonk grond en/of de aankoop van bedrijfspanden of woningen nodig. De provincie voert de eerste gesprekken.

Het is nog heel even wachten op de geluidsonderzoeken die nodig zijn voor de verbouwing van de N279 tussen Veghel en Asten. Die onderzoeken zijn in februari 2018 klaar. Maar ondertussen is de provincie al volop in gesprek met achttien eigenaren van bedrijfspanden, woningen of grond, pal naast de huidige N279.

,,We voeren gesprekken aan de keukentafel, een-op-een. Daarbij informeren we de bewoners en bedrijven over de stand van zaken van het project aanpassing N279 Veghel-Asten. We inventariseren tegelijk wat er voor wensen leven onder hen. Maar we geven uiteraard ook aan welke (mogelijke) consequenties voor hen opdoemen als we de weg echt gaan verbouwen in 2020 en het huidige voorkeurstracé wordt uitegevoerd", zegt een woordvoerder van de provincie.

Grofweg gaat het om het verdubbelen van het aantal rijstroken tussen Agrifirm en de Rembrandtlaan in de N279. Voorbij de Rembrandtlaan richting Asten, blijft de weg tweebaans. Maar daarnaast gaat het ook om de locaties Keldonk en Boerdonk waar wordt ingegrepen in het landschap. De gemeente Meierijstad wil vanaf Keldonk een parallelwegen-structuur aanleggen, aansluitend op de omgebouwde N279. Zo kan vrachtverkeer langs het kanaal naar Doornhoek en De Dubbelen rijden en hoeft het de bewoners van de Rembrandtlaan niet lastig te vallen bij de 'korte haak' (oprit vana N279 naar de Taylorbrug).

De keukentafelgesprekken kunnen het hele jaar 2018 nog plaats hebben. Dit jaar gaat het dan nog om minnelijke schikking om gronden, panden of bedrijfsgebouwen aan te kopen. Als volgend jaar het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) klaar is, dan gaat de tijd meer dringen en wordt ook de onteigeningsprocedure begonnen voor de eigenaren die nog niet tot overeenstemming zijn gekomen met de provincie.

Bron: Brabants Dagblad 16 januari 2018

logo zijtaart.nl