Provincie knipt plan N279 in stukken, doet nieuw onderzoek en zet door

Provincie knipt plan N279 in stukken, doet nieuw onderzoek en zet door

Het provinciebestuur zet het plan om de doorstroming op de weg N279 tussen Veghel via Helmond naar Asten toch door. Ondanks de oorwassing die Gedeputeerde Staten daarover al kreeg van de Raad van State.  Het voornemen is nu om het plan in stukken op te knippen, en de delen waartegen niet of nauwelijks bezwaar is gemaakt door omwonenden zo toch versneld te kunnen uitvoeren. Het gaat daarbij met name het aanleggen van ongelijkvloerse kruisingen op de plekken waar nu nog rotondes liggen, zoals ter hoogte van Beek en Donk en Gemert.  

Verder komen er nieuwe verkeerstellingen en nieuwe onderzoeken naar trillingen, geluid, lichthinder, veiligheid, natuur en luchtkwaliteit.  Allemaal met als doel de doorstroming te bevorderen van het verkeer op deze druk bereden autoweg aan de oostrand van de regio Helmond. 

Dat zijn de belangrijkste conclusies van overleg dat gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) donderdagochtend gevoerd heeft met de wethouders van de betrokken gemeenten over het in totaal 275 miljoen euro kostende plan. 

Verouderde tellingen 

Woensdagochtend veegde de Raad van State het ombouwplan voor de Raad van State - waar acht jaar aan is gewerkt - van tafel. Belangrijkste reden: is er gewerkt met verouderde verkeerstellingen, waardoor er geen betrouwbaar beeld is van de te verwachten verkeersdrukte.  

Verder is er afgesproken dat er een apart overleg komt over wat er moet gebeuren met de geplande omleiding van de N279 rondom de Helmondse wijk Dierdonk. ,,We willen alle bewoners en andere betrokkenen zo snel mogelijk duidelijkheid geven over wat er in de toekomst te gebeuren staat", zo laat Van der Maat na afloop van het overleg in een schriftelijk verklaring weten. 

In de uitspraak van de Raad van State staat namelijk expliciet dat het provinciebestuur een nieuwe afweging zal moeten maken over ‘de keuze van het tracé, het benodigde aantal rijstroken en in het bijzonder de omleiding bij de wijk Dierdonk’.

Beekse Brug

Verder maakte Van der Maat donderdag ook bekend dat hij het besluit heeft uitgesteld over hoe de verkeersproblemen bij de Beekse Brug worden aangepakt. Aanvankelijk zou daarover nog dit jaar duidelijkheid komen.  Maar de gekozen oplossing - afsluiten van de Bosscheweg voor doorgaand verkeer - viel in de gemeente Laarbeek in verkeerde aarde. 

Er wordt nu opnieuw gestudeerd op het verleggen van de afslag naar de Bosscheweg over het terrein van Kasteel Eyckenlust. Dat stuit nu nog op juridische problemen vanwege de historische waarde van de tuinen bij het kasteel waarover de nieuwe afslag zou moeten komen.

Bron: © Brabants Dagblad 16 december 2021

logo zijtaart.nl