Provincie is van plan de N279 nu heel zorgvuldig aan te pakken

Provincie is van plan de N279 nu heel zorgvuldig aan te pakken

Aan haastwerk heeft de N279 niks, zegt provinciebestuurder Stijn Smeulders in een interview met het Brabants Dagblad. Hij wil een zorgvuldig uitgestippeld plan dat de Raad van State wél overleeft: ,,Anders zijn we over tien jaar weer nergens.’’ Het project start officieel in mei maar het spel is al weer vol op de wagen, voor de N279 tussen Veghel, Helmond en Asten. Er moet een nieuw opknapplan komen voor de verouderde kanaalweg. Amper is deze klus opgepakt of daar klinken de eerste protesten. Al 272 ondernemers ondertekenden een manifest dat oproept tot versnelde actie. 

Gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA, mobiliteit) geeft aan: ,,Het provinciebestuur is niet alleen aangenomen om de belangen van ondernemers te dienen. Wij zitten hier voor álle inwoners. Ondernemersbelangen wegen we zeker en zijn ook belangrijk. Maar we moeten voor de lange termijn de beste oplossing kiezen. Dat betekent dat we heel zorgvuldig moeten zijn.’’

Waarom een compleet nieuw plan want er lag in 2018 een goed voorstel

Het oude plan is in december 2021 geschrapt door de Raad van State. Dat is echt super verdrietig. Want als dat niet gebeurd was dan waren we nu gewoon aan het bouwen geweest. En het had écht geholpen, al die ongelijkvloerse aansluitingen hadden de doorstroming en veiligheid verbeterd. Maar de Raad van State vond de onderbouwing niet passend. Daar hebben we ons bij neer te leggen. Repareren van het oude plan zat er niet in. We moeten het plan dus opnieuw opbouwen en dat kost veel tijd. Er ligt nu een scenario waarin wij met onze besluitvorming en procedures in 2028 klaar zijn. Maar, dan kunnen er nog procedures bij de Raad van State volgen. Realisatie vóór 2030 wordt lastig.

Komende vijf tot tien jaar gebeurt er niets voor de inwoners van Veghel

Voor het trajectbesluit zijn we zo’n lange periode wel bezig met planvorming en juridische procedures. Eerder hebben de mensen in dat gebied wél al iets aan twee andere lijnen. Allereerst nemen we enkele kortetermijnmaatregelen op de N279. Dingen die wél nu al kunnen en die ook zorgen voor betere doorstroming en veiligheid. We hebben eetcafé De Sluis bij Keldonk gekocht en gesloten, zodat daar geen verkeer meer op de weg komt. En bij Helmond elimineren we alvast twee oversteekplekken.

Ook gaan we investeren op fietsen en kijken we naar betere busverbindingen van en naar Veghel. Dat is óók belangrijk om de regio bereikbaar te houden. We weten dat er bijvoorbeeld in Veghel nog heel veel te winnen valt als mensen gewoon gaan fietsen naar het bedrijventerrein. Dus gaan we werkgevers stimuleren om werknemers daarbij te helpen. Hetzelfde geldt voor thuiswerken of reizen buiten de spits. En we doen versneld onderzoek naar een snelfietspad tussen Helmond en Gemert. Want daar ligt gewoon geen goede verbinding nu.
 

Helpt meer fietsen wel terwijl juist het vrachtverkeer groeit

Dat vind ik geen juiste typering. Heel eerlijk: zonder inzet op meer fietsen, meer lopen en meer ov, houden wij Brabant niet bereikbaar. Met alleen extra infrastructuur voor auto’s gaan wij Brabant niet bereikbaar houden.’’

Krijgt de N279 meer rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen?

Voor de aansluitingen bij Boerdonk en Gemert ligt ongelijkvloers wel voor de hand, het is geen rocket science dat dat beter werkt. Maar er staat nog niets vast. We bekijken nu alle mogelijke varianten. Eerst volgen nader verkeersonderzoek en participatie, daarna gaat nog voor het eind van het jaar alles door een eerste zeef. Daarbij kijken we wat wijsheid en passend is. Dan gaan we verder met kansrijke alternatieven en varianten.

Grootste knelpunt is de A50 bij Veghel

Bij de aansluitingen op de A50 in Veghel is het grootste knelpunt. De drukte op de snelweg daar slaat gewoon terug op de N279. Dan kun je de weg verdubbelen tot je een ons weegt maar zullen er problemen blijven. Dat is echt een heel lastige opgave. Want het Rijk is eigenaar van de A50 en ook de A67, maar heeft geen geld en geen prioriteit gegeven aan de aansluitingen bij de N279. We zullen het dus samen met de gemeenten moeten doen. Bij Veghel kan een parallelstructuur voor de A50 misschien helpen. Want veel verkeer gaat daar bij de N279 de snelweg op en bij de volgende afslag, naar het bedrijventerrein, weer eraf.’’

Helpen de gemeenten Meierijstad en Helmond?

Smeulders heeft deze gemeenten gevraagd om nog dit jaar oplossingsrichtingen te geven voor hun grote lokale verkeersvraagstukken. Dan kunnen we die inpluggen in het N279-traject. Helmond heeft dit onlangs al gedaan met een onderzoek voor een nieuwe zuidelijke randweg. Die gemeente wil oostwestverkeer van de drukke Kasteeltraverse af hebben. In Meierijstad gaat de gemeente op 11 juni in een beeldvormende avond van start met mobiliteit waar naast openbaar vervoer, doorfietsroutes en fietsstimulering ook de A50 en N279 daar op de agenda staan.

Gaat het nu niet mis bij de Raad van State?

Van de vorige keer kunnen we vooral leren dat we het super zorgvuldig moeten doen zegt Smeulders. Anders loopt het over tien jaar mis en zijn we weer nergens. En bij keuzes die we gaan maken moeten we vaker de minst risicovolle variant kiezen. De variant dus waartegen het minste bezwaar te verwachten is.

Betrokkenheid Dorpsraad Zijtaart

Dorpsraad Zijtaart is betrokken bij het nieuwe 'project N279 traject Veghel' waarin de provincie een nieuwe start maakt. Op 28 februari was een participatiebijeenkomst waarbij vooral kennismaken, uitleg over de participatieaanpak en de projectprocedure op de agenda stonden. Binnenkort starten nieuwe overleggen waarbij gekomen moet worden tot een notitie reikwijdte en detailniveau (NRD).  In de participatieaanpak is ruimte voor "raadplegen' oftwel meedenken, alle belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te denken aan de oplossingsrichtingen. De actiegroep 'houd Zijtaart leefbaar'maar ook andere inwoners van Zijtaart zullen door de dorpsraad gevraagd worden hieraan bij te dragen. Meer informatie volgt.

Bron: © Brabants Dagblad en aanvullingen Dorpsraad Zijtaart  23 april 2024

 

logo zijtaart.nl