Principemedewerking voor woontorens aan de Corridor

Principemedewerking voor woontorens aan de Corridor

Het college heeft op 26 juli jl. principemedewerking verleend ten behoeve van huisvesting van internationale werknemers aan Corridor 2d te Veghel. Het gaat hier om realisatie van twee torens die plaats bieden voor 528 bedden. Bij de principemedewerking zijn voorwaarden verbonden, waardoor het plan opnieuw beoordeeld moet worden door het college als er een definitieve versie voorligt.

Geconstateerd is dat tijdens het bespreken van plannen ten behoeve van huisvesting van internationale werknemers met name discussie ontstond ten aanzien van het vastgestelde beleid in plaats van over het desbetreffende voorliggende plan. Doordat het beleid op sommige vlakken niet geheel eenduidig en duidelijk genoeg is, wil het college dit graag bespreekbaar maken.
Daarom staat voor een raadsvergadering in het vierde kwartaal op de agenda: evaluatie van het beleid ten aanzien van de huisvesting van internationale werknemers en op basis van de huidige inzichten aanpassingen door te voeren.

Meer informatie volgt na deze raadsvergadering.

Bron: Gemeente Meierijstad  26 juli 2022

logo zijtaart.nl