Positieve reacties op afhandeling meldingen woon- en leefomgeving

Positieve reacties op afhandeling meldingen woon- en leefomgeving

Waar in het verleden inwoners afhankelijk waren van dorps- of wijkschouw en in een rondje lopen door het dorp of wijk hun ongenoegen konden uitten over bepaalde situaties, wensen of gevaren is het door de digitalisering met de jaren makkelijker geworden om melding te maken van wat nu heet woon- en leefsituatie.  Bij telefonische melding moest je afwachten en zelf in de gaten houden of er iets mee gebeurt, met de komst van internet is niet alleen melding maken eenvoudiger maar ook het in de gaten houden van de voortgang en afhandeling.

De laatste stap vooruit is meldingen via een speciaal hiervoor gemaakte app. In de app kun je mobiel melding maken, foto's toevoegen en krijg je ook een seintje als het opgelost is.  Inwoners van Zijtaart maken al veelvuldig gebruik van het melding maken via de app. In de laatste openbare dorpsraadvergadering werd een overzicht getoond: in dit jaar alleen al 85 meldingen waarvan 65% via de app gemeld werd. 

Meldingen variëren van verzakte straatstenen, laaghangende takken, kapotte lantaarnpalen, drukrioleringslampjes tot zwerfafval en verstopte kolken. De meeste van deze meldingen worden in een paar dagen opgelost maar soms heb je van die meldingen die niet door de gemeente zelf opgelost kunnen worden. Hiervoor is een gespecialiseerd bedrijf nodig. Neem het voorbeeld van bovenstaande foto waarbij het hekwerk langs het fietspad van de Corsica over de Biezenloop in de loop der jaren helemaal kapot was. Een potentieel gevaarlijke situatie voor (de wat jongere) fietsers. Twee weken na de melding verscheen een bedrijf om een nieuw hek te plaatsen: top geregeld en weer voor jaren perfect in orde.  Een ander voorbeeld is het rechtleggen van fietspad tegels en het asfalteren van het fietspad. Daarbij moet rekening gehouden worden met de weersomstandigheden en kan dus niet in alle gevallen onmiddellijk actie ondernomen worden. 

Inwoners kunnen zelf slim omgaan met het maken van meldingen. Help de gemeente om de melding snel in te kunnen schatten dat helpt in zowel de afhandelingssnelheid als de communicatie vanuit de gemeente mocht afhandeling niet mogelijk zijn. Dat neemt veel onbegrip, van beide zijden, weg. 

Onze tips voor een melding:

 • Gebruik de MijnGemeente app
 • Zet je locatie aan zodat duidelijk is waar het is
 • Omschrijf je melding kort en bondig 
 • Voeg foto's toe om de situatie duidelijk te maken
 • Geef een voorzet hoe het probeem op te lossen is
 • Geef duidelijk aan welk gevaar er eventueel ontstaat en voor wie als er niet snel gehandeld wordt

Wat moet je juist niet doen in een melding:

 • Bellen naar de gemeente (dan ben je beperkt tot de openingstijden en beschikbaarheid van medewerkers en bovendien duurt het veel langer om te melden)
 • Maak geen lange verhalen van je melding (aanleiding, hele lange situatieschets en de geschiedenis van het dorp erbij halen, niet doen!)
 • Combineer niet twee meldingen (de gemeente heeft verschillende teams voor verschillende meldingen, combineer ze dus niet maar maak twee meldingen aan)
 • Laat geen irritatie doorklinken in je melding (bij de gemeente werken mensen, zij kunnen er persoonlijk niets aan doen dat het probleem is ontstaan of nog niet opgelost is)
 • Meld alleen zaken die de gemeente kan en moet oplossen (snoeihout melden buiten maart en oktober is onzin, dat moet je zelf afvoeren)
 • Alleen opmerkingen maken (niet concrete problemen en losse opmerkingen moet je op een andere manier tegen de gemeente vertellen)

Ervaringen met de gemeente lopen uiteen en je kunt het niet iedereen naar de zin maken, maar het contact maken met de gemeente, het melden en de terugkoppeling en, het belangrijkste, het oplossen is door de jaren heen wel verbeterd.

Soorten meldingen

 • Afval: zoals afvalcontainers, kliko's, kerstboominzameling, kroonringen
 • Bomen: zoals omgevallen boom, schade aan bomen, overlast, bladkorven
 • Dieren en dierenparken: zoals loslopende dieren, dood dier, stankoverlast
 • Groen: zoals Groen zoals beplanting, onderhoud, zwerfafval
 • Handhaving bouwen en wonen: zoals woonoverlast, geluidsoverlast, illegale huisvesting
 • Handhaving openbare ruimte: zoals parkeerovertredingen, overlast honden, vuurwerk
 • Openbare verlichting: zoals storing verkeerslichten, defect openbare lamp
 • Plaagdieren en ongedierte: zoals eikenprocessierups, wespen, ratten, muizen
 • Riolering: zoals stankoverlast en verstoppingen
 • Sport en spel: zoals onderhoud speelplekken, kapot speeltoestel
 • Straat- en wegmeubilair: zoals graffiti, verkeersborden, bushaltes
 • Water: zoals blauwalg, dode vissen, slootmaaisel
 • Wegen - paden - pleinen: zoals asfalt, gladheidsbestrijding, trottoirs, fietspaden

Bron: © redactie Zijtaart.nl 17 mei 2023

 

 

logo zijtaart.nl