POM wil sneller verduurzamen op bedrijventerreinen

POM wil sneller verduurzamen op bedrijventerreinen

POM (Platform Ondernemend Meierijstad) wil dat alle ondernemers op bedrijventerreinen ruim voor 2040 fossielvrij zijn. Het plan begint op de Veghelse bedrijventerreinen en wordt daarna uitgerold naar alle andere bedrijventerreinen in de gemeente.

POM-directeur, Jos van Asten vertelt het doel voor de energietransitie. “Het bedrijfsleven in Meierijstad is op dit moment nog verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot. We spannen ons – overigens met betrokkenheid van de gemeente, provincie en Rabobank– in om de uitstoot snel naar beneden te krijgen en ruim voor 2040 fossielvrij te kunnen ondernemen op de bedrijventerreinen. We pakken dit met en voor het bedrijfsleven op om nadelige consequenties voor het vestigingsklimaat voor te zijn.” Na de zomer is het POM klaar om het gesprek met individuele bedrijven aan te gaan. 

Volgens het POM zijn de vele familiebedrijven die Meierijstad telt zich bewust van de noodzaak om te verduurzamen. Individuele duurzame oplossingen zijn opwekking door middel van zonnepanelen, energiebesparing, windenergie, aardgas vervangen door waterstof of de aanschaf van elektrische vrachtwagens. “Men moet de plannen om het bedrijfsleven te verduurzamen zien als een kans. Als je nu een bedrijf gaat opbouwen of een nieuw proces ingaat is duurzaamheid tegenwoordig ingebakken. Ik maak me wel zorgen of de netbeheerder, provincie en het Rijk snel regelgeving kunnen aanpassen voor de nieuwe situatie. Er zou wat meer snelheid achter mogen zitten.” Om sneller, gerichter en met meer draagvlak resultaten te boeken op het gebied van verduurzaming wil het POM grootschalige opwek via zon- en windenergie zoveel mogelijk op of rond bedrijventerreinen plaats laten vinden. “Zo zijn er minder zonneweides nodig in de openbare ruimte. Bovendien kan de opgewekte warmte van bedrijven mogelijk getransporteerd worden naar woonwijken. Zover zijn we nog niet, maar dat zijn geen onlogische plannen. Het maatschappelijk verdienmodel staat centraal.”

De eerste vervolgstap voor het POM is om individuele bedrijven te helpen met verduurzaming, samen met Essent-Kuijpers-Brink werkt het POM samen op infrastructuur niet op energieafgifte. De potentie in de uitwisseling van warmte en koude stromen tussen bedrijven onderling biedt kansen. “Het POM wil de mogelijkheid bieden om alle individuele panden aan te sluiten op een Lokaal Collectief Energienet (LCE) zodat vraag en aanbod van energie van meerdere bedrijven gekoppeld kan worden. Bedrijven kunnen dan van elkaars bronnen en overschotten profiteren. Het wordt een soort van stekker die alle bedrijven kunnen gebruiken om met elkaar te koppelen.” Het uitgangspunt is dat het eigendom van het LCE voor tenminste vijftig procent lokaal zal blijven om het zeggenschap te behouden.

Eén grote uitdaging voor de plannen is de netcongestie (als de vraag naar transport van elektriciteit groter is dan de capaciteit van het net). Van Asten: “We willen ver gaan om netcongestie te voorkomen door in te zetten op elektrificatie, een warmtenet en waterstof. Zo zijn we niet afhankelijk van uitbreiding van het energienet maar kunnen we fossielvrij ondernemen na 2030.” Uit de berekeningen van een quickscan eind februari van Essent-Kuijpers-Brink in opdracht van het POM blijkt dat 30 procent van de energiebehoefte geleverd moet worden via het energienet en 35 procent voor duurzame opwek en waterstof. Een plan van grote commerciële partijen is de aanleg van waterstofinfrastructuur vanuit de Rotterdamse haven naar het Ruhrgebied. “Het POM lobbyt op het moment of het mogelijk is om aan te sluiten op die infrastructuur en dus waterstof direct geleverd krijgen. Zo hoeven we het niet zelf op te wekken of te vervoeren met vrachtwagens.” Het POM meldt dat er al vergunningaanvragen in behandeling zijn voor de realisatie van waterstoftankstations op drie locaties. Bovendien lopen er ook meerdere initiatieven voor realisatie van collectieve (openbare) elektrische laadinfrastructuur voor vrachtwagens. Er liggen al veertig procent van de daken van bedrijven op bedrijventerreinen vol met zonnepanelen.

Bron: © Stadskrant Veghel 9 juni 2023

logo zijtaart.nl