Pas op voor oplichters die zich voordoen als agenten

Pas op voor oplichters die zich voordoen als agenten

Ondanks dat ik inmiddels vanaf januari 2024 geen wijkagent meer ben van Zijtaart, wil ik toch het onderstaande onder de aandacht brengen. Er kan niet genoeg aandacht aan besteed worden. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Met name de ouderen zijn veelal het slachtoffer van deze criminaliteit. Een goede tip is om de vermelding van het vast telefoonnummer  uit het telefoonboek te verwijderen.

Vrijwel dagelijks doen oplichters zich voor als iemand van de politie: van vijf meldingen in de maand januari 2024 naar 109 meldingen in mei 2024, verspreid over Oost-Brabant. In 81 procent van de meldingen gaat het om een poging om geld of waardevolle zaken buit te maken en trapt men er niet in. In een op de vijf gevallen lukt het wel om slachtoffers te maken. Veelal gaat het om een kwetsbaardere doelgroep van oudere mensen, waarbij de gemiddelde leeftijd 78 jaar is.

Zorgelijk

Politie en Openbaar Ministerie Oost-Brabant maken zich grote zorgen om de toename. Zij roepen dan ook op om extra alert te zijn: meld verdachte situaties direct. En deel de preventietips met uw ouders, grootouders of andere mensen waarvan u weet dat ze kwetsbaar(der) kunnen zijn voor deze criminelen die de naam van de politie misbruiken.

De politie heeft extra aandacht voor deze zaken. Vanuit de recherche wordt stevig geïnvesteerd om deze vorm van oplichting te stoppen. Er lopen verschillende onderzoeken naar deze wijze van oplichting en wie hier verantwoordelijk voor is.

In de afbeelding hier onder staat uitgelegd hoe de nepagenten te werk gaan.

2024 06 18 Hoe gaan nepagenten te werk

De politie benadert mensen nooit telefonisch en vraagt ook niet naar hun kostbaarheden. Wij waarschuwen dan ook om op dit soort vragen niet in te gaan. Als er iemand met dit soort verhalen voor de deur staat, bel dan direct 112. De belangrijkste tips:

  • Geef nooit waardevolle spullen, een pinpas of pincode af;
  • De politie vraagt nooit om waardevolle spullen (zoals sieraden) of een pinpas en/of pincode af te geven;
  • Wordt u gebeld door iemand die zegt van de politie te zijn, hang dan op en bel zelf met de politie via 0900 – 8844;
  • Bel bij een verdachte situatie direct 112, bijvoorbeeld als er iemand voor uw deur staat die zegt van de politie te zijn;
  • Laat onbekenden niet binnen: hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen.

Politielegitimatiebewijs

Om zeker te weten dat u te maken heeft met een politieagent, kunt u vragen naar het politielegitimatiebewijs. Dit is een kaart met naam, personeelsnummer en pasfoto. Het belangrijkste kenmerk van het bewijs is het hologram. Als de pas beweegt, staat afwisselend het logo van de politie, of het woord ‘politie’. Een politieambtenaar in uniform hoeft zich niet uit eigen beweging te legitimeren. Maar als u ernaar vraagt, moet hij wel zijn politielegitimatiebewijs tonen. Zegt een persoon die niet in uniform loopt (‘burgerkleding’) dat hij van de politie is? Dan moet de politiemedewerker wel uit eigen beweging het politielegitimatiebewijs tonen.

Vertrouwt u het niet? Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde politiebureau of bel naar het algemene nummer van de politie: 0900 – 8844.

Heeft u, al dan niet n.a.v. berichten, informatie die voor de politie van belang kan zijn, neemt u dan s.v.p. contact op via telefoonnummer 0900-8844. In spoedgevallen kunt u bellen met 112. Ook anoniem kunt u informatie doorgeven. Belt u daarvoor met nummer 0800-7000.

U kunt mij persoonlijk bereiken via mijn emailadres: .

Mike Mengerink

logo zijtaart.nl