Parallelweg langs kanaal om vrachtverkeer uit Veghel te weren

Parallelweg langs kanaal om vrachtverkeer uit Veghel te weren

Vanaf een nieuwe brug bij Keldonk over de Zuid-Willemsvaart vrachtverkeer vanaf de N279 over een nieuw aan te leggen parallelweg naar bedrijventerreinen in Veghel-West leiden. Dat is volgens de gemeente Meierijstad dé oplossing om vrachtverkeer te weren uit Veghel.

Nu rijdt dat verkeer over de N279 tot in Veghel, gaat dan de Rembrandtlaan op en vervolgens via de Taylorbrug weer richting de bedrijventerreinen Doornhoek, Foodpark en Dubbelen. De gemeente denkt dat de nieuwe parallelweg tot twintig procent minder verkeer zal leiden op de Rembrandtlaan.

In Keldonk zal het iets drukker worden: naar schatting 400 voertuigen per dag aldus wethouder Harry van Rooijen. Hij zei dat deze maandag tijdens een driukbezochte presentatie van de plannen voor belangstellenden uit Veghel, Zijtaart en Keldonk. Het is nog niet zeker dat de weg er komt, maar het is volgens de gemeenteraad en het college de meest reële optie. 

Er moet de komende jaren nog veel onderzoek worden verricht. Zo moet er nog een milieu effect rapportage worden gemaakt , maar als alles meezit, kan de nieuwe weg in 2021 worden aangelegd.

Bron: Brabants Dagblad 5 maart 2018

logo zijtaart.nl