Oprichting stichting Zijtaarts Archief is een feit

Oprichting stichting Zijtaarts Archief is een feit

Op 4 september vond de oprichtingsvergadering van Het Zijtaarts Archief plaats. Het doel van deze stichting is het veilig stellen en toegankelijk maken collecties en stukken met historische waarde voor Zijtaart. Dit kunnen archieven zijn van verenigingen, of oude foto’s, films, krantenknipsel, bidprentjes, dagboeken, brieven enzovoorts. Het Zijtaarts Archief wil ook actief informatie gaan verzamelen, bijvoorbeeld door ‘senioren’ te interviewen.

2023 09 14 Oprichting stichting Zijtaarts Archief Openbare schoolWe hebben een ruimte in het dorpshuis waar een archiefkast wordt gebouwd. We denken ook aan een werkgroep die wekelijks bijeenkomt om binnengekomen stukken te bekijken, te inventariseren, eventueel in te scannen en om te achterhalen wie er op oude foto’s staan. Samenwerking met Actief 50+ is een van de mogelijkheden. We gaan nauw samenwerken met de Heemkundekring van Veghel, voor wat het systeem van archiveren betreft, zodat stukken gemakkelijk uitgewisseld kunnen worden. Er komt een website met een inventaris die iedereen online kan raadplegen. Veel stukken zijn op den duur ook digitaal via internet te raadplegen. De nieuwe informatie zal ook veel toevoegen aan de site van ‘Oud Zijtaart’.

Er kunnen stukken van verenigingen komen, maar ook van individuele personen of uit nalatenschappen. Collecties die in bewaring worden gegeven, worden nooit verdeeld opgeslagen, de stukken blijven bij elkaar. Mensen die stukken inleveren mogen zelf aangeven of deze alleen ter bewaring worden overgedragen of in eigendom worden geschonken aan de stichting. Het kan ook zijn dat mensen de originele foto’s en dergelijke liever zelf houden, maar er geen bezwaar tegen hebben dat we die inscannen of kopiëren. Ook daar zijn we blij mee.

Los daarvan mag iedereen aangeven of: 1) welke stukken vertrouwelijk zijn en alleen met toestemming van de schenker geraadpleegd mogen worden, 2) welke stukken door iedereen zonder toestemming vooraf ingezien mogen worden en 3) of stukken al dan niet in digitale vorm op internet mogen verschijnen.

Vanaf vandaag kunnen archieven zijn van verenigingen, oude foto’s, films, krantenknipsel, bidprentjes, dagboeken, brieven enzovoorts, ingeleverd worden bij: Johanna van Boxmeer, Pater Vervoortstraat 8, tel. 0413 364 427 en bij Maja Zonneveld – De Jager, Jekschotstraat 7a, tel. 06 22 96 91 14.  Als u wilt kunnen wij uw spullen ook opgehalen.

logo zijtaart.nl