Ophaalservice als alternatief voor snoeihoutverbranding

Ophaalservice als alternatief voor snoeihoutverbranding

Vanaf dit najaar is het in Meierijstad niet meer toegestaan om snoeihout te verbranden in de maanden november en maart. Daarvoor in de plaats biedt de gemeente een ophaalservice. Doel is de luchtvervuiling van stoken te verminderen.

Via een algemene ontheffing op de Wet Milieubeheer maakte het college het jarenlang mogelijk om snoeihout te verbranden. De ontheffing gold voor de maanden maart en november voor inwoners en ondernemers in het buitengebied; in maart 2022 was het de laatste keer.

Ophaalservice op afspraak

In de maanden november en maart wordt over het algemeen veel gesnoeid. Daarom komt de gemeente voor die maanden met een milieuvriendelijker alternatief: de ophaalservice. Het zuiver snoeihout wordt gratis op afspraak bij de inwoner opgehaald en afgevoerd; de minimale hoeveelheid is 3 m3 . Kleinere volumes kunnen inwoners op een van de milieustraten inleveren. Al het verzamelde snoeihout wordt als biomassa gebruikt voor energieopwekking. Alle informatie over aanmelden, voorwaarden en wijze van aanbieden staat op www.meierijstad.nl/snoeihout. Bewoners van het buitengebied ontvangen hierover vóór 1 november een brief. Aanmelden voor de ophaalservice november 2022 kan vanaf 1 november.

Wethouder Jan van Burgsteden: “Onze insteek was om een aantrekkelijk, milieuvriendelijk en laagdrempelig alternatief aan te bieden. We verlangen vaak houtwalstructuren en landschappelijke inpassing bij inrichting in ons buitengebied; dan moeten we dat ook faciliteren. Men mág gebruik maken van deze service, maar het is geen verplichting. Een andere milieuvriendelijke manier om het snoeihout (zelf) te verwerken of af te voeren is ook prima.”

Schone Lucht en CO2-ambities

Meierijstad doet mee aan het Schone Lucht Akkoord. Doel is de luchtvervuiling terug te brengen; vooral fijnstof. Ook wil Meierijstad in 2050 CO2-neutraal en energieneutraal zijn, Dat vraagt om minder gebruik van fossiele brandstoffen (zoals olie en gas) en vervanging door schone duurzame energiebronnen. Eind 2021 is de gemeente ook al gestart om inwoners bewust te maken van de overlast en de negatieve effecten van houtrook op de gezondheid van mensen in de buurt. Onder de campagnenaam: ‘Je ziet het niet, maar het is er wel’ vragen we inwoners om verantwoord te stoken bij gebruik van de open haard, houtkachel of vuurkorf. En om niet te stoken bij een Stookalert.

Bron: © Gemeente Meierijstad 7 oktober 2022

logo zijtaart.nl