Opening jubileumjaar: 150 jaar Zijtaart

Opening jubileumjaar: 150 jaar Zijtaart

Het was op 23 april 1872 dat de Lambertuskerk van Zijtaart officieel werd ingezegend door Pastoor Clercx, de eerste pastoor van Zijtaart. Vervolgens op 25 april 1872 was door een officieel schrijven van Bisschop Zwijsen van Bisdom ‘s-Hertogenbosch de oprichting van de parochie en de aanstelling van het eerste kerkbestuur een feit. Met de oprichting van deze Parochie werden de toenmalige buurtschappen Biezen, Doornhoek, Zondveld en Zijtaart voorgoed met elkaar verbonden, tot wat daarmee het huidige kerkdorp Zijtaart is geworden.

Franciscusparochie Lambertus ZijtaartHet historische feit dat het dit jaar 150 jaar geleden is dat Kerkdorp Zijtaart en haar Lambertusparochie met kerk zijn ontstaan willen wij op passende en feestelijke wijze gedenken. Op 24 April zal het jubileumjaar 2022 worden geopend met een H. Mis in de jubilerende kerk. De eucharistieviering zal worden voorgegaan door Mgr. drs. Theo Lamers, Vicaris van het bisdom, Pastoor Ard Smulders, Pastoor Franciscusparochie en pater Wim Holterman assistent. Wij nodigen u graag uit om de Heilige Mis bij te wonen ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van de Lambertusparochie en kerkdorp Zijtaart, op 24 april 2022 om 10:30 uur in de Lambertuskerk, Pastoor Clercxstraat 69 Zijtaart.

Hijsen jubileumvlag door burgemeester

Aansluitend, om 11:45 zal door burgemeester C. van Rooij het feestjaar geopend worden door het hijsen van de Zijtaartse Jubileumvlag , met een serenade door de Muziekvereniging Sint Cecilia. Wij stellen het op prijs  dat zoveel mogelijk inwoners van Zijtaart hierbij aanwezig zijn, na het hijsen van de vlag zal onder genot koffie of thee met een traktatie deze opening worden afgesloten. Voor later in dit jaar zijn er nog diverse feestelijke activiteiten en evenementen in voorbereiding, om alle Zijtaartse inwoners in alle leeftijdsgroepen te betrekken bij het passeren van deze gedenkwaardige mijlpaal.

Toekomst kerkgebouw Zijtaart

Onze kerk heeft op korte termijn een grote onderhoudsbeurt nodig, hiervoor is veel geld nodig. Naast een bijdrage van de parochie en mogelijk het solidariteitsfonds van het bisdom Den Bosch zal ook aan de inwoners van Zijtaart een bijdrage worden gevraagd. Vind u het jubileum een mooi moment om een bijdrage te doen dan is iedere bijdrage is welkom. Donaties voor het groot onderhoud aan de kerk van Zijtaart kunnen gestort worden op onze bankrekening bij de Rabobank NL40 RABO 0160 8906 16 onder vermelding 'onderhoud kerk'.

Mari van Asseldonk, 
Voorzitter Geloofsgemeenschap Zijtaart

logo zijtaart.nl