Openbare vergadering Zijtaart: over bouwen, zon en windparken, verkeersveiligheid, leefbaarheid

Openbare vergadering Zijtaart: over bouwen, zon en windparken, verkeersveiligheid, leefbaarheid

Twee keer per jaar is er voor alle inwoners van Zijtaart een informatieavond over alles wat er in en rond Zijtaart gebeurt. Denk aan het nieuwe bouwplan Zijtaart-Zuid, de oprukkende industrieterreinen, Zonneparken en windmolens in de buurt, leefbaarheid, verkeersveiligheid en wegenonderhoud. De dorpsraad en haar werkgroepen brengen u graag op de hoogte van het laatste nieuws en geven u gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Op woensdag 19 april om 20.00u is er in het Dorpshuis weer zo'n openbare vergadering voor alle inwoners. We nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn. Vooraf wordt u een kopje koffie of thee aangeboden en achteraf nog een drankje om nog even na te kletsen. Wethouder Jan van Burgsteden zal hierbij aanwezig zijn evenals onze buurtadviseur Reny Nijssen.

Agenda:

  • Opening en terugblik
  • Mededelingen: Maxwell Taylorbrug, Buurt informatie Netwerk, verkeersveiligheid, Seiters Zundkastje, Meldingen Openbare ruimte, Zon en Windenergie.
  • Gedeeld vervoer Zijtaart: Oprichting stichting, officieel startschot en proefrijden.
  • Werkgroep zorg en welzijn: Duofiets, Eetpunt, Samen aan tafel en de Themadagen
  • Bedrijventerreinen Kemkens/ Doornhoek: verkoop laatste percelen Foodpark, inrichting groene (buffer) zone
  • Werkgroep wonen in Zijtaart: Verkavelingsplan, Beeld- en Kwaliteitsplan, Bouwtekeningen, Verkoop en start bouw
  • Rondvraag

Niet aanwezig is niet op de hoogte, geen vraag gesteld is een kans voorbij laten gaan. We zien u heel graag komende woensdag.
Mocht u nu al vragen hebben stel deze dan via de mail.

Helmut Henst, voorzitter Dorpsraad Zijtaart en haar werkgroepen

Onderwerpen Dorpsraadvergadering 2023

logo zijtaart.nl