Ook Dorpsraad Zijtaart en politiek willen frisse blik op nieuwe N279

Ook Dorpsraad Zijtaart en politiek willen frisse blik op nieuwe N279

Diverse politieke partijen en ook de dorpsraad Zijtaart willen dat er met een frisse blik  gekeken wordt naar oplossingen voor de drukke N279 in Veghel. Eerder opperden ook de wijkraden Veghel-Zuid, De Leest en Veghel-West dit.  ,,Ook wij zijn er voorstander van om met een frisse blik te kijken naar de knelpunten op de N279", zegt Jochen Hesselberth van de Dorpsraad Zijtaart. Niet dat Zijtaart zit te wachten op een nieuwe weg langs of door het dorp. ,,En al zeker niet een doorgaande weg, dat is iets heel anders dan de verbindingsweg tussen Keldonk en het bedrijventerrein die men wilde aanleggen.”  

Maar ook de dorpsraad Zijtaart beseft dat er een complex probleem ligt aan weerszijden van het kanaal: het toenemende verkeer, de dagelijkse files op de N279 en de A50, de groeiende bedrijventerreinen. ,,De leefbaarheid in ons dorp wordt aan alle kanten al aangetast door grote bedrijventerreinen, een verbindingsweg, zonneweides en windmolens. Een pasklare oplossing hebben wij niet. Maar ik denk dat met een open blik kijken altijd goed is en daar willen wij als dorpsraad heel graag over meepraten.”

Visie op verkeer

Die  boodschap geven ook verschillende politieke partijen mee. De PvdA, D66 en Hier en het CDA komen donderdagavond met moties hierover in de gemeenteraadsvergadering. Daar staat de Mobiliteitsvisie op de agenda, die gaat over verkeersplannen in Meierijstad voor de komende jaren. De N279 is samen met de A50 de belangrijkste verkeersader in de gemeente. 

De weg tussen Veghel en Asten wordt vernieuwd, de provincie komt binnenkort met een nieuw plan hiervoor nadat een eerste plan door de Raad van State was vernietigd. In die plannen en ook in de Mobiliteitsvisie blijven op het weggedeelte in Veghel vier kruispunten met verkeerslichten die naar verwachting voor een hoop files gaan zorgen. 

Creatief kijken

De Veghelse wijkraden Veghel-Zuid, De Leest en Veghel-West deden vandaag een oproep om met een schone lei te beginnen, zonder vast te houden aan tracés die in het verleden ooit op tafel zijn gekomen. Daar voelen PvdA, D66 en Hier ook iets voor. Zij vragen het college in een motie om samen met de provincie opnieuw naar de N279 te kijken. ,,De uitspraak van de Raad van State biedt kans op opnieuw naar de situatie te kijken met creativiteit en een open blik in een ruimer zoekgebied”, zegt Sikko Oegema van de PvdA. Hij schuwt zelfs een onderzoek naar een dure tunnel niet. ,,We kunnen doorgaan op de ingeslagen weg, maar dat is geen duurzame oplossing. De weg is volgens ons überhaupt niet duurzaam.” 

Flinke vinger in de pap

Ook het CDA wil dat Meierijstad zich bij Gedeputeerde Staten hard maakt voor een betere communicatie tussen de provincie en de betrokken gemeenten en daarbij zou Meierijstad een stevige vinger in de pap moeten hebben. Ook vraagt de partij zich af wat de voor- en nadelen zijn van gefaseerd beginnen met de reconstructie van de weg. 

Bron: © Kirsten Rietbergen Brabants Dagblad 26 januari 2022

logo zijtaart.nl