Ontwikkeling groenzone II Foodpark gestart

Ontwikkeling groenzone II Foodpark gestart

Afgelopen week heeft Van Berkel een serieus begin gemaakt met het inrichten van de groene zone op het Foodpark. Zoals eerder bericht is er uitvoerig contact geweest tussen gemeente en bewoners over de inrichting, de grootte van de waterpartij, de soorten beplanting en de hoogte van de aardenwal. 

Langzaamaan krijgt de zone nu vorm en wordt duidelijk dat er een mooie groene buffer gaat ontstaan tussen Zijtaart en industrieterrein.

Bron: © Redactie Zijtaart.nl  18 september 2023

 2023 09 18 Indeling groenzone II foodpark

2023 09 18 Ontwikkeling groenzone II foodpark

logo zijtaart.nl