Ontwerpbestemmingsplan ‘Foodpark Veghel 2021’

Ontwerpbestemmingsplan ‘Foodpark Veghel 2021’

Aan de zuidkant van Veghel, gelegen aan de A50 ter hoogte van afslag 10 Eerde, ligt het bedrijventerrein Foodpark Veghel. Foodpark Veghel is een aantrekkelijke locatie voor bedrijven in de voedingsindustrie die nieuwe samenwerkingsverbanden zoeken. Hierdoor ligt de focus op vernieuwing, samenwerking, versterking en profilering van onze voedingsindustrie. De gemeente Meierijstad heeft de ambitie om Foodpark Veghel verder te laten groeien.

In 2016 is het bestemmingsplan ‘Foodpark Veghel 2016’ vastgesteld, waarna een deel van het terrein (fase 1) is ontwikkeld. In 2019 is voor een volgende fase 2 een bestemmingsplan vastgesteld, het bestemmingsplan ‘Foodpark Veghel, uitbreiding’ en in 2020 is medewerking verleend aan de vestiging van een bedrijf door middel van het verlenen van een Omgevingsvergunning voor 'De Kempkens ongenummerd te Veghel', dit was fase 3.

Bij de opzet van het bedrijventerrein Foodpark is het de bedoeling geweest om het bedrijventerrein in zuidelijke richting af te ronden, zodat bedrijfsbebouwing mogelijk is tot ongeveer aan de Corridor. Door middel van dit bestemmingsplan wordt deze zuidelijke afronding van Foodpark mogelijk gemaakt. Ook is in dit plan de landschappelijke afronding van het bedrijventerrein opgenomen en het besluitgebied van de Omgevingsvergunning voor De Kempkens die in 2020 is verleend, zodat één samenhangend plan ontstaat. In dit laatste gebied worden overigens geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Het plangebied wordt op dit moment vrijwel volledig gebruikt voor agrarische doeleinden.

Alle informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u hier vinden op de website van de Gemeente Meierijstad.

Bron: © Gemeente Meierijstad 24 augustus 2022

logo zijtaart.nl