Ontsluitingsweg Foodpark bijna gereed

Ontsluitingsweg Foodpark bijna gereed

In december 2022 hebben we gemeld dat er een doorgaande weg aangelegd wordt vanuit de Corsica naar de Corridor en dat hiermee hopelijk de overlast met verkeerd rijdende vrachtwagens sterk zal verminderen. Vandaag wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe verbindingsweg, de hekken zijn weg, de borden doodlopende weg ook en de bermen worden geëffend.

Bron: © redactie Zijtaart.nl 18 mei 2023 

2022 12 23 Doorgaande weg Kempkens wordt gerealiseerd

logo zijtaart.nl