Onderzoek wijst uit: vervang Corridor rotonde voor een kruising

Onderzoek wijst uit: vervang Corridor rotonde voor een kruising

Wat dorpsraad Zijtaart al talloze malen heeft aangegeven bij de gemeente blijkt nu ook uit officieel onderzoek: de rotonde Eerdsebaan/Corridor/Corsica kan de huidige hoeveelheid verkeer die er gebruik van maakt niet goed verwerken. De verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar erger wordt en dus niet kan worden opgelost met een ander soort rotonde. In plaats daarvan zal de rotonde volgens de onderzoekers op een gegeven moment vervangen moeten worden door een kruising. Uit het onderzoek bleek ook dat er maar weinig ongelukken gebeuren op de rotonde.

De onderzoekers stellen een aantal verbeteringen voor voor de korte termijn, zoals het verlagen van de maximumsnelheid en het wijzigen van de bebording en markering. “Dit is gebaseerd op de gedachte dat de rotonde op redelijke termijn van drie jaar zal worden vervangen door een kruispunt met verkeerslichten en ongelijkvloerse kruisingen voor langzaam verkeer”, aldus de onderzoekers. Mocht zo’n kruising er niet komen, dan stellen de onderzoekers voor om nog extra ingrepen in de huidige situatie te doen.

Bijna aanrijdingen met fietsers

Het grootste gevaar vormt de rotonde momenteel voor fietsers die Corsica of de Corridor oversteken. Daarbij vinden wel eens bijna aanrijdingen plaats tussen de fietsers en auto’s die de rotonde verlaten. Het onderzoek werd uitgevoerd door Mobycon in opdracht van de gemeente. De gemeenteraad had bij bespreking van het bestemmingsplan Foodpark Veghel, 2021 namelijk een motie aangenomen waarin zij het college vroegen om de verkeerssituatie op deze rotonde te verberteren.

logo zijtaart.nl