Onderzoek naar collectief energiesysteem op bedrijventerreinen Veghel

Onderzoek naar collectief energiesysteem op bedrijventerreinen Veghel

Een consortium bestaande uit Kuijpers, Brink en Essent heeft van Platform Ondernemend Meijerstad (POM) opdracht gekregen om een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van lokaal collectief energiesysteem op vijf bedrijventerreinen in Veghel. Hen is gevraagd om de mogelijkheden in kaart te brengen om de vijf aaneengesloten bedrijventerreinen in Veghel grootschalig te verduurzamen. Met een gezamenlijke omvang van bijna 5 miljoen vierkante meter is het één van de grootste bedrijventerreinen in Nederland.

Capaciteitsbehoefte

Platform Ondernemend Meijerstad heeft namens het bedrijfsleven in de gemeente Meijerstad, waar Veghel onderdeel van is, opdracht gegeven aan het consortium. Jos van Asten, directeur van Platform Ondernemend Meijerstad (POM), zegt hierover: ‘Netbeheerders hebben aangekondigd de komende 10 jaar de capaciteit van het energienet te verdubbelen. De verwachting is echter dat de capaciteitsbehoefte op de Veghelse bedrijventerreinen verviervoudigt. Daarom hebben we de samenwerking opgezocht met Kuijpers, Brink en Essent. Aanvullend op het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd, verkennen we samen met bedrijven de mogelijkheden van elektrificatie en waterstof voor transport, wordt een waterstoftankstation gerealiseerd en willen we de collectieve/ openbare (snel)laadcapaciteit fors uitbreiden. Wij acteren nu om niet verder in de knel te komen, niet afhankelijk te zijn van de netbeheerders, door te kunnen blijven ontwikkelen en werkgelegenheid te behouden.’

Haalbaarheidsstudie

Het consortium Smart Business Parks – bestaande uit Kuijpers, Brink en Essent – zal zich richten op de verdere uitwerking en implementatie van een lokaal collectief energiesysteem dat de opwekking, opslag en het verbruik van duurzame energie op het bedrijventerrein optimaliseert. Het consortium start met het in kaart brengen hoe het lokale energiesysteem eruit komt te zien voor de industrieterreinen De Amert, Dorshout, De Dubbelen, Doornhoek en Foodpark. De verwachting is in de loop van 2023 de conceptontwikkeling en haalbaarheidsstudie op te leveren en de verdere implementatie van het lokale energiesysteem te verkennen. De Veghelse bedrijven krijgen op deze manier meer regie op hun energievraagstuk, verduurzamen hun energieverbruik en worden minder afhankelijk van de beperkte capaciteit op het stroomnet.

Bron: © Solar Magazine 1 februari 2023

logo zijtaart.nl