Onderzoek N279 moet opnieuw want het verkeer groeit sneller dan verwacht

Onderzoek N279 moet opnieuw want het verkeer groeit sneller dan verwacht

Provincie en gemeenten starten een zogenoemde brede belangenbenadering op om de gebiedsopgave rond de N279 opnieuw vast te stellen. Dat is nodig omdat de Raad van State het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Veghel - Asten in december heeft vernietigd. Uit een recente analyse van de verkeerscijfers (quick scan) blijkt dat het verkeer nog sneller groeit dan verwacht. Daardoor kan het PIP niet meer dienen als basis voor de toekomstige aanpak van deze belangrijke verkeersader in het oosten van Brabant.

Na de uitspraak van de hoogste bestuursrechter in december vorig jaar heeft de provincie de afgelopen maanden met de direct betrokken gemeenten (Meierijstad, Asten, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne en Laarbeek), waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat besproken hoe het verder moet. In deze tussenfase is een quick scan uitgevoerd. Dat was nodig omdat de Raad van State vindt dat de verkeersprognose voor 2030 onvoldoende betrouwbaar is.  

‘Investeren in goede analyse’
Uit die quick scan komt onder meer naar voren dat de verkeersdrukte op sommige knelpunten sterker dan verwacht toeneemt. Dat betekent dat het huidige PIP niet meer voldoet. In gezamenlijkheid is gekozen voor de brede belangenbenadering. In overleg met de overheden wordt eerst de reikwijdte en aanpak vastgesteld, waarbij draagvlak centraal staat. Zodra hierover basisafspraken zijn gemaakt, wordt ook de (maatschappelijke) omgeving betrokken.
Gedeputeerde mobiliteit Suzanne Otters-Bruijnen: “Tempo, zorgvuldigheid en betrokkenheid zijn belangrijk bij dit project dat helaas vertraging heeft opgelopen, maar het moet ook haalbaar, duurzaam en toekomstbestendig zijn. Het is belangrijk om niet meteen over de oplossingen te beginnen ook al weten we heel veel uit het verleden. Nu investeren in een goede analyse en afspraken legt de basis voor het vervolg.“

Eind dit jaar plan van aanpak
De komende maanden worden de belangen van de verschillende partners en de opgaven in het gebied op en rond de provinciale weg verkend. Daarbij wordt het wiel niet helemaal opnieuw uitgevonden: veel is al bekend. Eind dit jaar moet er op basis van deze gebiedsopgave een plan van aanpak bij de stuurgroep N279 liggen en kan een besluit worden genomen. Vanaf 2023 kan het plan dan verder uitgewerkt worden.
De quick scan zal niet de basis vormen voor de te maken keuzes. In het najaar is het nieuwe provinciale verkeersmodel 2022 naar verwachting gereed. Dan wordt met dit laatste model opnieuw een verkeersonderzoek uitgevoerd en die uitkomsten zijn de basis voor het bepalen van de verdere planuitwerking. Van het oorspronkelijke budget van 265 miljoen euro is voor circa 20 miljoen grond aangekocht en zijn project- en onderzoekskosten betaald.

Bron: © Provincie Noord-Brabant 6 juli 2022

logo zijtaart.nl