Onderhoud Maxwell Taylorbrug uitgesteld naar zomer 2023

Onderhoud Maxwell Taylorbrug uitgesteld naar zomer 2023

De Maxwell Taylorbrug is in 1969 in gebruik genomen en wordt vanaf die tijd intensief gebruikt, daardoor ontstaat slijtage. Zo zijn de voegovergangen beschadigd waardoor corrossie heeft plaatsgevonden.  Bij corrosie dringt er water en zout(water) door de voegen het beton binnen en tast de wapening van het beton aan.  Een verzwakking van de wapening zorgt voor een verzwakking van de totale brug en/of de landhoofden. Bij de inspectie afgelopen januari werden de volgende noodzakelijke reparatie en onderhoudswerkzaamheden vastgesteld: asfaltvervanging van de rijbaan en het fietspad, uitvoeren betonreparaties, vervangen voegovergangen, vervangen oplegblokken op 2 landhoofden, herstellen leuningwerk en vangrail.  Daarnaast zal, op verzoek van de gemeente Meierijstad, de asfaltvervanging doorgetrokken worden tot aan de rotonde in zuidelijke richting (bedrijventerrein).

Rijkswaterstaat heeft vervolgens de werkzaamheden aanbesteed en daaruit is Dura Vermeer gekomen als uitvoerder van het onderhoud en de herstelwerkzaamheden. In eerste instantie werd gehoopt op een planning waarbij de werkzaamheden in de zomervakantie van 2022 uitgevoerd konden worden, maar lange levertijden op producten en het niet mogen gebruiken van de A50 als omleidingsroute in die periode heeft er voor gezorgd dat de planning verschoven is naar de bouwvak 2023.

Afsluiting

De brug zal tijdens de werkzaamheden drie weken (vier weekeinden) afgesloten worden voor al het verkeer. Het wegverkeer - motorvoertuigen, (brom)fietsers en voetgangers – en de scheepvaart moeten rekening houden met hinder.  De omleidingsroutes zijn evident: voor auto's en vrachtauto's is dat de A50 of de Keldonkse brug, voor fietsers is dat de fietsersbrug bij de Noordkade en voor landbouwvoertuigen uitsluitend de Keldonkse brug. Zeker voor de laatste is het vervelend dat ook de Keldonkse brug niet in een al te beste staat is en afgewaardeerd wordt voor zware voertuigen. Groot voordeel is dat de werkzaamheden in de bouwvak gepland gaan worden en er zodoende het minste overlast voor iedereen ontstaat.

Bron: © Rijkswaterstaat en redactie Zijtaart.nl  29 juni 2022 

 

logo zijtaart.nl