Notulen openbare Dorpsraad vergadering 13 april 2022

Notulen openbare Dorpsraad vergadering 13 april 2022

Woensdag 13 april was er een openbare dorpsraad vergadering. Deze twee jaarlijkse vergadering is bedoeld voor alle inwoners van Zijtaart om mee te praten over de leefbaarheid in het dorp. Actuele onderwerpen zoals zonneparken, windmolens, de verbindingsweg tussen kanaal en het industrieterrein, aankomende nieuwbouw in het dorp, maar ook slechte fiets- of voetpaden, onveilige verkeerssituaties, onderhoud van wegen en bermen. Genoeg onderwerpen om over mee te praten.

Wist u dat er een inloopmogelijkheid is voor iedere dorpsraad vergadering? Dan kunt u zaken bespreekbaar maken, vragen stellen, ondersteuning vragen.... maak daar gerust gebruik van.

Onderstaand de agenda en het verslag in PDF

 • Opening en terugblik
 • Mededelingen
  • Onveilige situatie Hoolstraat
  • Vakwerkmast KPN
  • 150 jarig bestaan Zijtaart
  • Zwerfafval Zijtaart
  • Dorpsschouw en Mijn Gemeente app
  • Speelplein Edith Stein
  • BIN en loopronde
  • Nieuwe structuurvisie Zijtaart
  • Website Zijtaart.nl
  • Nieuwe wijkagent
 • Zorg en welzijn
 • Wonen in Zijtaart
 • Deelauto
 • N279 en Verbindingsweg
 • Bedrijventerreinen Kempkens en Doornhoek
 • Energietransitie (Zon- en Windenergie)
 • Rondvraag en afsluiting

U kunt de volledige notulen (PDF) hier openen en/of downloaden. Hier vindt u de Presentatie met notulen van de openbare vergadering in PDF met de onderwerpen en afbeeldingen.

Alle notulen van vorige vergaderingen kunt u vinden op de pagina van de Dorpsraad

logo zijtaart.nl