Nieuws van werkgroep 150 jaar Zijtaart

Nieuws van werkgroep 150 jaar Zijtaart

Het is een alweer een tijdje geleden dat we een oproep plaatsten voor vrijwilligers om het 150-jarig jubileum van Zijtaart mee te organiseren. Er was een mooi aantal aanmeldingen en er is een werkgroep opgericht. De werkgroep heeft afgelopen maanden enkele vergaderingen gehad en veel ideeën opgedaan, weggestreept, bijgewerkt en ga zo maar door om tot een mooi programma te komen. 

Zijtaart 150 jaarVoor onze herkenbaarheid is er een logo gemaakt dat vanaf nu bij de activiteiten rond 150 jaar Zijtaart hoort. Het is een wapenschild, in vieren gedeeld door het klaverblad, zoals zichtbaar op de boerderijen aan de Pastoor Clercxstraat. In de velden natuurlijk de reiger, de kerk, het klooster en wat Zijtaart altijd voorstaat, het hard werken met man en paard.

Het feestprogramma is nog niet helemaal ingevuld en ideeën zijn nog niet helemaal uitgewerkt maar het belangrijkste is dat we wel al de data kunnen noemen waarop we het feest gaan vieren zodat u er rekening mee kunt houden.

De dagen die nu vast staan zijn:

Verder zullen er door het jaar heen mogelijk nog meerdere activiteiten georganiseerd worden die in het teken staan van de geschiedenis van Zijtaart. We gaan de plannen verder uitwerken en hierbij zoeken we ook nog steeds vrijwilligers die een van deze dagen of dagdelen iets kunnen en willen betekenen voor ons.

Er is met enkele verenigingen al contact geweest om hulp te vragen bij de organisatie voor deze dagen. Dit is ook bij hen goed ontvangen: een aantal mooie programma-onderdelen is door verenigingen “geadopteerd”.  Zo zien we het graag want we moeten dit samen doen. We konden helaas nog niet alle verenigingen benaderen. Ook andere (buurt-)verenigingen kunnen zich nog aanmelden, alle hulp en expertise is welkom.

U kunt zich nog aanmelden via of

Houd de website en het Zijtaarts Belang in de gaten voor nieuws over 150 jaar Zijtaart.
Helmut Henst namens de Werkgroep 150 jaar Zijtaart.

logo zijtaart.nl