Nieuwe subsidieregeling ‘maatschappelijke initiatieven Meierijstad’

Nieuwe subsidieregeling ‘maatschappelijke initiatieven Meierijstad’

Gemeente Meierijstad gaat met het nieuwe fonds ‘Maatschappelijke Initiatieven Meierijstad’ van start. Het fonds ‘maatschappelijke initiatieven Meierijstad’ wil initiatieven van inwoners, die de leefbaarheid, participatie en sfeer in (een deel van) Meierijstad verbeteren, graag (financieel) ondersteunen. Voorheen kende de gemeente het leefbaarheidsbudget en het nieuwe ideeënfonds. Besloten is om deze twee samen te voegen in dit nieuwe fonds. De spelregels en voorwaarden van het leefbaarheidsbudget en het nieuwe ideeënfonds zijn als basis gebruikt voor het nieuwe fonds.

Het nieuwe fonds heeft hierbij een aanjaagfunctie. Gemeente Meierijstad vindt participatie van inwoners belangrijk. Graag wil de gemeente met inwoners in gesprek over activiteiten om te kijken welke ondersteuning nodig is om het idee uit te kunnen voeren.

Wethouder Rik Compagne:” We vinden het als gemeente belangrijk dat inwoners met goede ideeën ondersteund worden. Met dit fonds “maatschappelijke initiatieven Meierijstad’ hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het uitvoeren van ideeën die anders op de plank zouden blijven liggen. Dus heb je een goed initiatief voor het verbeteren van je dorp, buurt, wijk of van heel de gemeente? Neem dan contact met ons op! “

De voorwaarden voor ondersteuning met deze subsidie vindt u op onze www.participatie.meierijstad.nl/Jouw_initiatief

Bron: © Gemeente Meierijstad 7 maart 2023

logo zijtaart.nl