N279 tussen Veghel en Asten is met 2x2 banen veel veiliger

N279 tussen Veghel en Asten is met 2x2 banen veel veiliger

Op de provinciale N279 gebeuren veel ongelukken. Bij de reconstructie van de provinciale weg moet de veiligheid zwaarder wegen, schrijft Martin Jacobs, voorzitter van Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel. 

Worden adviezen over een veilige N279 wel gehoord en gelezen? Het paginagrote artikel bevestigde weer eens waarom het Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel (BKG) bij de behandeling van de reconstructieplannen van de N279 Den Bosch naar Veghel tot Asten heeft gepleit voor een 2x2 baans weg op het traject. 

Het krantenartikel kwam als een geschenk uit de hemel. Hopelijk komen mede hierdoor en door ons dringende advies de verantwoordelijke autoriteiten terug op hun schreden en gaan zij alsnog ertoe over om de N279 wél van 2x2 rijbanen tot Asten te voorzien. Uiteraard was ook de bereikbaarheid van Gemert-Bakel een belangrijk argument voor onze zienswijze.

Meerdere malen hebben we bij de provincie erop aangedrongen om vanwege de veiligheid van de N279 nu al over te gaan op een 2x2 baans route en niet pas in 2030. Dat hierbij de bereikbaarheid voor de hulpdiensten bij een ongeval meespeelt, mag duidelijk zijn.

Weldenkende burger

Onze zienswijze met argumenten - verstuurd op 24 januari 2019, dus ver voor de uitbraak van de coronapandemie - ligt nog steeds te wachten op een uitspraak van de Raad van State. In tegenstelling tot wat de provincie laat weten over het aantal ongevallen op de N279 hebben wij daar in 2019 onderzoek naar gedaan en komen wij tot heldere vaststellingen. Het is onbegrijpelijk dat de provincie heel veel zaken wél bedenkt en uitwerkt en niet weet wat op de provinciale weg aan ongevallen plaatsvindt.

Hieruit blijkt eens temeer dat de weldenkende burger niet wordt gehoord. Elke burger kan het simpel natrekken via de website www.ongeluk.nu. Tik bij 'Dossiers' bij de zoekfunctie N279 in en je krijgt de hele lijst met ongevallen. 

Wij hebben de feiten

Uit onze zienswijze aan de provincie en aan de Raad van State citeer ik hierbij de alinea waarin we onze zorg over de veiligheid van een 2x1 baans weg tegenover een 2x2 baans weg omschrijven:

"Het aspect veiligheid heeft naar onze mening onvoldoende aandacht gekregen in het besluit. Ondanks onze aanwijzingen dat een N279 met 2x2 rijstroken veiliger is dan een N279 met 2x1 rijstroken is daar door de gedeputeerde maar ook door Provinciale Staten niet op gereageerd. Wij hebben de feiten via een bestaande internetsite www.ongeluk.nu opgezocht, gepresenteerd en komen tot de volgende conclusies:

In 2018 hebben zich op de huidige N279 tussen Den Bosch en Asten totaal 33 ongevallen voorgedaan. 24 ongevallen op de N279 met 2x1 rijstroken tussen Veghel en Asten, 5 ongevallen op de N279 met 2x2 rijstroken tussen Den Bosch en Veghel, 4 ongevallen op de N279 in de stadse omgeving van Veghel.

Met deze feiten wordt significant duidelijk dat de bestaande N279 met reeds 2x2 rijstroken van Den Bosch tot Veghel en 5 ongevallen, beduidend veiliger is dan de N279 met 2x1 rijstroken van Veghel tot Asten met 24 ongevallen. Het mag duidelijk zijn dat wij van mening zijn dat veiligheid bovenaan het lijstje van Provinciale Staten had moeten staan en dat naar onze mening het besluit zodanig moet worden gewijzigd dat de N279 van Veghel tot Asten na reconstructie uit 2x2 rijstroken moet bestaan. Tevens kunnen hulpverleningsdiensten sneller bij de plek des onheils arriveren dan bij de huidige en toekomstige N279 met 2x1 rijstroken zoals de provincie wil."

Het plan wijzigen kan nog

In onze zienswijze staat eveneens: “In het kader van veiligheid met betrekking tot 80 km/uur wegen wijzen wij u op de notitie van het SWOV (Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) van onder anderen ing. G. Schermers en ir. J.W.H. van Petegem uit 2013. In deze notitie 'Veiligheidseisen aan het dwarsprofiel van gebiedsontsluitingswegen met limiet 80 km/uur' staat dat enkelbaans gebiedsontsluitingswegen met een snelheidslimiet van 80 km/uur behoren tot de onveiligste wegen in Nederland.”

Wijzigen kan nog. Een provinciaal besluit om de weg, gezien de veiligheid, alsnog versneld als 2x2 baans uit te voeren, zal op veel bijval kunnen rekenen. Een aantal zienswijzen kan worden ingetrokken en de weg is dan tevens klaar om de grote drukte na de pandemie adequaat te verwerken. Hopelijk gaat veiligheid boven politieke standpunten. Het bewijs dat 2x2 veiliger is dan 2x1, ligt opnieuw ter tafel.

Bron: Eindhovens Dagblad 5 november 2020

logo zijtaart.nl