Commissie m.e.r. werpt nieuw licht op verbindingsweg

Commissie m.e.r. werpt nieuw licht op verbindingsweg

De gemeente Meierijstad wil een verbindingsweg aanleggen tussen de N279 bij Keldonk en de bedrijventerreinen in Veghel-West. Doel is de bereikbaarheid en leefbaarheid van Veghel verbeteren. Voordat de gemeenteraad van Meierijstad hierover een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport (MER).
De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.


Het advies

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport ook te onderzoeken of aanpassing van de bestaande wegen de bereikbaarheidsproblemen kan oplossen (nulplus-alternatief). Denk hierbij aan verbetering van de Taylorbrug, verbetering van de aansluiting op de N279 en het bedrijventerrein Veghel-West.
De beperkte aanpassingen kunnen in het Milieueffectrapport worden vergeleken met de oplossingsrichtingen met de nieuwe wegen langs het kanaal en ten westen van Zijtaart. Als een beperkte aanpassing de problemen niet kan oplossen, maakt het rapport meteen duidelijk waarom een grotere ingreep nodig is, aldus de Commissie.


Onafhankelijke commissie

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de gemeenteraad van Meierijstad – besluit over het project.

logo zijtaart.nl