Mix and match: dat houdt Zijtaart leefbaar

Mix and match: dat houdt Zijtaart leefbaar

Zoveel mensen, zoveel (woon)wensen… In Meierijstad is er een groot gebrek aan betaalbare woningen die aansluiten bij de woonwensen van inwoners. Maar gelukkig zijn er ook een boel kleinschalige initiatieven van mensen die hun woondroom waar maken. In de serie ‘woondroom’ nemen we een kijkje in de keuken bij deze nieuwe woonvormen. Deze keer: de nieuwbouwwijk met 85 woningen in Zijtaart.

Zijtaart is een hechte gemeenschap waar jong en oud samen leven en wonen. Maar veel jongeren trekken noodgedwongen weg uit hun dorp. Uit een enquête van de werkgroep Wonen van de Dorpsraad Zijtaart bleek dat veel jongeren graag in Zijtaart willen blijven of weer terug willen komen. Maar dan moeten er wel meer geschikte huizen zijn. Het goede nieuws: binnen 10 jaar komen er 85 nieuwbouwwoningen die aansluiten bij de wensen van de dorpsbewoners.

Onderzoek naar behoeften

Om aan te sluiten bij de behoefte, moet je eerst weten wat de wensen en behoeften zijn. “De aanname was dat veel jongeren in de stad willen wonen, dat ze het liefst een appartement of instapklare woning willen hebben en dat ze in een buurt met leeftijdgenoten willen wonen,” licht Helmut Henst, voorzitter van de dorpsraad toe. “Maar wij hoorden op straat toch ook wel andere wensen. Reden om met name jongeren te vragen om actief onderzoek te doen naar de woonwensen van onze dorpsgenoten.” Thomy Kleijngeld werd lid van de werkgroep. Zelf kocht hij anderhalf jaar geleden een huis in Zijtaart. “Ik wil hier voor geen goud weg. Mijn sociale leven speelt zich in het dorp af. Zijtaart heeft een heel actief verenigingsleven! In een dorp ga je met alle leeftijden om en heb je huizen in alle soorten en maten. Die mix en match is volgens mij een essentieel onderdeel van het dorpsgevoel. De diversiteit van een dorp vind ik prettig. Hier kennen we elkaar en kijken we naar elkaar om. En als ik wil, ben ik binnen een half uur in een grote stad.”

Verrassende resultaten

De vraag die de werkgroep Wonen zichzelf stelde: ‘Zijn we als kleine kern zo anders in onze woonwensen dan de gemeente verwacht?’ Het antwoord luidde, na een uitgebreide enquête met 91 deelnemers: deels wel. Thomy Kleijngeld vat de meest opvallende resultaten samen. “De behoefte aan zelf bouwen was veel groter dan verwacht, een flink deel van de jongeren wil in Zijtaart blijven wonen en veel ouderen die nu buiten de bebouwde kom wonen zouden best naar het centrum willen verhuizen.” Waardevolle informatie die uiteraard met de gemeente gedeeld werd.

Voor elk wat wils

Helmut Henst: “Door de enquête is veel duidelijker geworden voor wie en hoe we in Zijtaart het beste kunnen bouwen. Hij illustreert dat met een voorbeeld. “Op de plek van de basisschool kwamen twee grote kavels vrij. Die grote percelen werden maar niet verkocht. De dorpsraad heeft toen bij de gemeente aangekaart dat het misschien beter was om 4 kleinere kavels te verkopen, omdat dit beter aansluit bij de behoefte in Zijtaart.” Thomy Kleijngeld vult aan: “Door het onderzoek werd voor de gemeente de urgentie voor nieuwbouw en uitbreiding nog duidelijker. De gemeente heeft trouwens rekening gehouden met de woonwensen die uit ons onderzoek naar voren zijn gekomen. In de kavels die in de nieuwbouwwijk komen is er voor elk wat wils.”

Groeien doet bloeien

De vraag naar woningen in Zijtaart is groot en gelukkig is er voldoende ruimte om tegen de dorpskern aan uit te breiden. Uitbreiding is ook bitter noodzaak voor de leefbaarheid van Zijtaart, vindt Helmut Henst. “Groeien doet bloeien. Zonder jonge gezinnen is bijvoorbeeld de basisschool niet levensvatbaar. En zonder nieuwe aanwas komt het voortbestaan van clubs en verenigingen in gevaar. Het is belangrijk dat per kern goed gekeken wordt naar de woonbehoefte.” Thomy Kleijngeld voegt toe: “Minder in hokjes denken kan daarbij helpen. Bouw bijvoorbeeld geen seniorenwoningen maar kleinere, levensloopbestendige woningen. Die zijn geschikt voor jong en ouder.” Rest nog de vraag wat de ruim 1750 inwoners van de komst van 85 extra woningen vinden. Helmut antwoord lachend: “Die zeggen bijna allemaal: eindelijk komt er iets van de grond!”

Bron: Omroep Meierij  21 februari 2021

logo zijtaart.nl