MFA Het Klooster op weg naar het 12½ jarig bestaan

MFA Het Klooster op weg naar het 12½ jarig bestaan

De multi-functionele accommodatie MFA "Het Klooster" in ons dorp werd op 16 oktober 2011 officieel in gebruik genomen. Dankzij de aankoop door de toenmalige gemeente Veghel op 1 februari 2006 kreeg het voormalig kloostergebouw na een intensieve verbouwing en nieuwbouw in 2010 en 2011 een totale nieuwe bestemming.

Nu zijn we ruim 12 jaren verder zodat we in april het 12 ½-jarig bestaan kunnen vieren. In al die jaren hebben wij kunnen ervaren, dat het gebouw een belangrijke functie vervuld voor onze Zijtaartse gemeenschap en daardoor een waardevolle betekenis heeft voor ons dorp. Daarom geven we in april een feestelijk tintje aan het 12 ½ -jarig bestaan van onze monumentale MFA-accommodatie. Wij zijn reeds druk bezig met de voorbereidingen voor een feestprogramma dat er als volgt uitziet:

  • eind maart/begin april: de huis-aan-huis verspreiding van het jubileumboekje
  • dinsdag 9 april: een formeel samenzijn van gemeente, dorpshuis, basisschool, kinderdagopvang
  • vrijdag 12 april: de basisschool heeft een aangepast rooster als feestdag en een feestavond voor onze vrijwilligers en andere belangstellenden verzorgt door KLIK onder de noemer van "Feest in het dorpshuis; een avond vol verrassingen!"
  • zaterdag 13 april: de live- en tributeavond met optreden van Queen Vipers en SteamSister; een verrassende muziekavond!
  • zondag 21 april: "Open Huis" van 13:30 uur tot 16:30 uur

Tot zover deze eerste aankondiging. De komende weken worden nog aparte publicaties gedaan over de onderdelen van het programma.

Bron: © Bestuur Dorpshuis Zijtaart 17 januari 2024

logo zijtaart.nl