Meierijstad: zonnepark aan de Laarsweg in Zijtaart voor nu geschrapt

Meierijstad: zonnepark aan de Laarsweg in Zijtaart voor nu geschrapt

Het college heeft besloten twee principeverzoeken van NRG2ALL voor zonneparken niet verder in behandeling te nemen. Het gaat om de zonneparken aan de Laarsweg bij Zijtaart en aan de Hintelstraat nabij Mariaheide. De plannen voldoen niet aan de eisen die de gemeente stelt aan burgerparticipatie. Meierijstad vult de vrijgekomen planruimte van de eerste tranche niet in met andere initiatieven.  Na het eerder terugtrekken van plan Logtenburg is dus nu ook Laarsweg geschrapt en blijven er voor Zijtaart geen initiatieven over voor de eerste tranche. 

Planruimte niet volledig benut

Wethouder Harry van Rooijen: “We hebben steeds de door de raad beschikbaar gestelde 50 hectare voor duurzame energieopwek optimaal willen benutten. De opgave is immers groot en het doel ‘CO2-neutraal in 2050’ is onveranderd. Maar de wachtlijst is nu leeg; er zijn onvoldoende kwalitatief goede plannen en met minder kwaliteit nemen we geen genoegen. Dat betekent dat we de vrijgevallen 12,7 hectare (8,3 en 4,4) in deze tranche niet invullen.”
De beide plannen van NRG2ALL zijn door het college ook uitgesloten van de eerste tranche zonneparken. Als de gemeente een tweede tranche openstelt kan NRG2ALL opnieuw inschrijven. Maar de initiatieven worden dan opnieuw beoordeeld; en moeten zich dan meten met andere ingediende initiatieven. “Op die manier houden we het speelveld eerlijk en transparant”, aldus de wethouder.

Sturen op kwaliteit

De onafhankelijke commissie Beoordeling Zonneparken heeft vorig jaar 8 van de 38 ingediende initiatieven voor zonneparken in Meierijstad als positief beoordeeld. Omdat de raad voor de eerste tranche 50 hectare beschikbaar stelde, was er slechts ruimte voor 7 initiatieven om door te mogen; Het plan Sterrebos van OPEN NRG kwam daardoor op de wachtlijst. In oktober is het alsnog toegevoegd omdat het plan Logtenburg van NRG2ALLterug getrokken werd.
Alle geselecteerde initiatiefnemers zijn uitgenodigd hun plannen voor het zonnepark verder aan te scherpen onder andere door het betrekken van de omgeving en belanghebbenden bij de plannen.
Drie van de zeven plannen hebben inmiddels een positief principebesluit ontvangen. Daarmee kunnen zij een planologische procedure starten om een omgevingsvergunning te verkrijgen: Solisplan aan de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode (3,9 ha); Statkraft aan de Schootsdijk/Gagel (6,6 ha) en ZonXP aan de Scheperweg/Schootsedijk (12,3 ha). De laatste 2 locaties zijn in het buitengebied tussen Olland, Schijndel en Sint-Oedenrode.

Bron: © website gemeente Meierijstad 23 december 2021

logo zijtaart.nl