Meierijstad wil voorlopig geen weilanden opofferen voor zonneparken

Meierijstad wil voorlopig geen weilanden opofferen voor zonneparken

Met een overvol stroomnet heeft het voorlopig geen zin om weilanden en akkers op te offeren voor nog meer velden vol zonnepanelen, vindt het college van Meierijstad. De gemeente zet de plannen om dit jaar opnieuw 50 hectare aan zonneparken uit te geven in de ijskast.

Er is sprake van transportschaarste op het hoofdstation Eerde  en op het hoogspanningsnetwerk van Tennet waar Enexis op terug moet leveren, stelt de gemeente. Met andere woorden, men kan de door zonnepanelen opgewekte stroom nu nog wel kwijt, maar men gaat richting het punt dat het net 'vol’ is. En dat terwijl steeds meer inwoners en bedrijven zonnepanelen op hun daken leggen. ,,Wij vinden het belangrijk dat er voldoende ruimte is én blijft om zon op het dak aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk", stelt het college van burgemeester en wethouders. Daarom heeft het college besloten om dit jaar geen nieuwe hectares meer uit te geven voor zonneparken. Er stonden voor de tweede keer vijftig hectaren aan panelenvelden gepland.

De eerste zeven gaan door

De voorbereidingen voor de zeven initiatieven met in totaal vijftig hectaren die in 2020 zijn ingediend, gaan vooralsnog wel door, laten de wethouders Harry van Rooijen en Jan Goijaarts weten. Daarbij gaat het om weilanden aan de Schootsedijk(totaal 12 hectare), de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode (3,9 hectare), Logtenburg (3,3 hectare) en Laarsweg (8,3 hectare) in Zijtaart, de Hintelstraat in Mariaheide (4,4 hectare) en de Vlagheide in Eerde (10 hectare). Waarom deze initiatieven niet ook stopzetten? ,,De opgave waar we voor staan verandert  niet. In 2050 moeten we CO2-neutraal zijn. En met alleen zonnepanelen op daken komen we er niet; daar blijft ook zon op land voor nodig en windturbines”, stelt wethouder Jan Goijaarts.

Eerst op daken

Bij het Rijk en de provincie heerst steeds meer het besef dat eerst de daken vol moeten en dan pas de velden. De gemeente kan bedrijven en particulieren niet verplichten om zonnepanelen op daken te leggen, maar er wordt wel meer op gewezen. Onder andere via een convenant met het verenigd bedrijfsleven, afspraken met de woningcorporaties en via gunstige leningen voor woningeigenaren. Wethouder Harry van Rooijen: ,,We zien dat dat vruchten afwerpt. In de regio heeft Meierijstad de meeste vierkante meters  bedrijfsdak, maar eind 2019 had het óók het hoogste percentage dakoppervlak dat al voorzien is van zonnepanelen. Het aantal woningen met zon op dak groeit eveneens gestaag. We zitten nu op bijna 24 procent aan opwekvermogen en daarmee voeren we de regio aan.”

900 hectare aan panelen gepland 

De gemeenteraad wilde in 2020 en 2021 in totaal 100 hectare natuur en landbouwgrond opofferen voor zonnepanelen. Dat is slechts een kruimel op de 900 hectare die zij op termijn vol wil leggen met panelen. Vorig jaar waren er voor de eerste uitgifte al 38 reacties van ondernemers die er brood in zagen, waarvan dus zeven initiatieven uiteindelijk na beoordeling van een commissie worden uitgewerkt. De initiatiefnemers daarvan werken nu aan hun participatieplan. Daarin moeten ze laten zien hoe ze de omgeving betrekken bij het proces en het ruimtelijk ontwerp. Ook moeten ze met omwonenden in gesprek gaan over eventuele financiële deelname. De gemeente moet daarna nog alle plannen beoordelen. Het is mogelijk dat een plan dan alsnog af valt. Op 10 maart is er een digitale informatieavond waarin de gemeente dit proces toelicht. Inschrijven hiervoor kan via . 

Over de resterende 50 hectare neemt het college eind dit jaar een besluit. ,,Dat geeft ons ook de kans om tussentijds te evalueren”, aldus Goijaarts.

2021 06 23 Overicht zonnepark initiatieven Meierijstad Zijtaart

Bron: Brabants Dagblad 3 maart 2021

logo zijtaart.nl