Meierijstad wil 900 hectare zonnepanelen en windmolenparken

Meierijstad wil 900 hectare zonnepanelen en windmolenparken

De gemeente Meierijstad wil vanaf 2020 per jaar vijftig hectare aan zonnepanelen toestaan. Dat kan op gemeentegrond of particuliere grond. Het college heeft ook vier locaties aangewezen waar onderzocht wordt of er windmolenparken kunnen komen.

Twee van die zogenoemde zoeklocaties voor windmolens liggen ten zuiden en ten zuidwesten van Schijndel aan weerszijden van de N637. Dat zijn de Vlagheide, de Rooische Heide en de Schijndelse Heide en de omgeving van de Koeveringseweg en de Damianenweg. De tweede ligt langs de N279 ter hoogte van de Erpsche Heide en Het Lijnt en de derde ligt langs dezelfde weg maar dan net ten noordwesten van Veghel, grofweg tussen het Wijboschbroek en de N279.

Panelen op daken

De gemeente Meierijstad wil in 2050 energieneutraal zijn en daarvoor is in totaal negenhonderd hectare aan zonnepalen nodig. Daarnaast wil de gemeente bedrijven overhalen zonnepanelen op hun daken te leggen.

Volgens wethouder Harry van Rooijen staat de gemeente voor een immense opgave. “We kunnen en moeten aan twee knoppen draaien. Met z’n allen energie besparen en duurzame energie besparen”.

Daarom wil de gemeente meewerken aan parken met zonnepanelen en aan windmolenparken. “Tegelijk koesteren we ons mooie en waardevolle buitengebied en is de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners belangrijk”, aldus de wethouder.

Draagvlak

De aanleg van windparken is nog in de onderzoeksfase. Vanaf volgend jaar kunnen bedrijven en organisaties al wel inschrijven voor een zonnepark. Maximaal dus vijftig hectare per jaar. Voorwaarde voor een vergunning is dat de bouwers van zo’n park dat zelf betalen en dat er draagvlak is in de buurt. Het liefst moet de stroom die gewonnen wordt ook ten goede komen aan de buurt.

De belangstelling voor een zonnepark is nu al groot. Volgens de gemeente liggen er al aanvragen waarmee vijfhonderd hectare gevuld kan worden.

De gemeente heeft ook besloten dat er op de daken van ’t Klooster in Zijtaart, wijkcentrum De Magneet in Veghel en sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa in Erp zonnepanelen komen. Dat kost 330.000 euro.

Bron: Omroep Meierij 17 december 2019

logo zijtaart.nl