Meierijstad start dag én nacht met bestrijding eikenprocessierups

Meierijstad start dag én nacht met bestrijding eikenprocessierups

Een gespecialiseerd bedrijf start begin mei met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit gebeurt met een biologisch bacteriepreparaat dat in de toppen van de eiken wordt geblazen. De werkzaamheden gaan vanwege de korte periode waarin de behandeling effectief is 24 uur per dag door. Dus ook ’s nachts. “Het kan dus zijn dat u hier ’s nachts kortstondig overlast van ondervindt”, aldus de gemeente.

Jaarlijks worden op verschillende locaties in Meierijstad vlinders van de eikenprocessierups gevangen en geteld. “Zo dragen we bij aan het landelijk onderzoek naar de verwachtte plaagdruk en kunnen we gericht inzetten op de preventieve bestrijding. Landelijk is de afgelopen jaren een sterke daling van het aantal gevangen vlinders waargenomen. Ook in Meierijstad is dit het geval. Het aantal gevangen vlinders in 2023 is iets toegenomen ten opzichte van een jaar eerder, maar nog steeds erg laag. De verwachting is dan ook dat de overlast in 2024, net als afgelopen jaar, zeer beperkt zal zijn”, meldt de gemeente.

Stoppen

Helemaal stoppen met preventieve bestrijding is voor de gemeente Meierijstad op dit moment echter nog niet aan de orde. De komende weken worden in Meierijstad bijna 7000 eikenbomen preventief behandeld. Dit is gelijk aan het aantal behandelde bomen van vorig jaar. Het gaat voornamelijk om de bomen op risicolocaties, langs doorgaande wegen en op plaatsen waar veel mensen verblijven, fietsen of wandelen. De gemeente vervolgt: “Door selectief te kijken naar de locaties van bestrijding wordt op plaatsen waar de risico’s lager zijn, zo min mogelijk schade toegebracht aan de natuur. Natuurlijke vijanden krijgen hier de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.”

Kaart

Hier is een actuele kaart met de spuitlocaties en -routes terug te vinden. Overlast als gevolg van de brandharen van de processierups is op zijn vroegst pas vanaf eind mei te verwachten.

Bron: © Stadskrant Veghel 30 april 2024

logo zijtaart.nl