Meierijstad staat deze zomer stil bij 200 jaar Zuid-Willemsvaart

Meierijstad staat deze zomer stil bij 200 jaar Zuid-Willemsvaart

In 1822 ging de eerste schop de grond in om de Zuid-Willemsvaart te graven; Het kanaal dat Veghel veel welvaart en groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid heeft gebracht. Tot op de dag van vandaag profiteert Meierijstad van deze infrastructuur en de economische voorspoed die het brengt. Daarom viert Meierijstad in 2022 het 200-jarig  jubileum van de Zuid-Willemsvaart.

Vieren, verbinden, vooruit

Na bijna vijf jaar noeste arbeid was het 123 kilometer lange kanaal tussen Den-Bosch en Maastricht in 1826 gereed voor gebruik. Vanaf 2022 wordt al stil gestaan bij het jubileum. Meierijstad bijt in 2022 de spits af met meerdere feestelijkheden voor en door haar inwoners, ondernemers (maatschappelijke) organisaties en onderwijsinstellingen uit Meierijstad; kortom, een viering die verbindt. Meierijstad hoopt dat andere gemeenten langs het traject haar initiatief volgen en aanhaken op andere mijlpaalmomenten in de periode tot 2026.

Achter de schermen werken nu al inwoners en maatschappelijke organisaties uit alle kernen aan de invulling van programmaonderdelen; denk aan het onderwijs, en kunst- en cultuurorganisaties zoals Cultuurkade, Fabriek Magnifique, Kunststichting en de bibliotheek. De hoofdlijnen van het programma zijn inmiddels bekend en activiteiten strekken zich uit van Boerdonk tot aan de sluis in Schijndel.

Hoofdlijnen programma

in de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie staan onder andere de volgende activiteiten op het programma:

Woensdag 11 mei is dé aftrap van de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Dan starten de educatieve activiteiten voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Cultuurkade heeft een uitgebreid lespakket samen laten stellen over verleden, heden en de toekomst van het kanaal. De leerlingen gaan de Zuid-Willemsvaart ook vanaf het water beleven.

Op donderdag 21 juli is er een grote muzikale happening bij de Noordkade in Veghel. Lokale jonge talenten, topmusici en orkesten geven gezamenlijk een concert en er is een verrassingsact. Daaraan voorafgaand is er in de Blauwe Kei een symposium waarin ondernemers stilstaan bij verleden, heden, en toekomstige potentie van de Zuid-Willemsvaart.

In het weekend van 22 tot en met 24 juli barst het 2-jaarlijkse Festival Fabriek Magnifique in Veghel weer los. Dit keer met een jubileumeditie. Bijzonder onderdeel is de slotexpositie van de reizende expositie “Dat Wat Blijft”; Kunstenaar Monique Broekman heeft verhalen en objecten over leven en werken langs de Zuid-Willemsvaart van Den Bosch tot Luik verzameld. Samen met kunstgroep de Compagnie bewerkt ze deze tot videoportretten en schilderijen. Als aandenken aan het 200-jarig bestaan komt er een blijvend kunstwerk. De Kunststichting exposeert de ontwerpen voor dit kunstwerk tijdens Fabriek Magnifique; Bezoekers kunnen daar hun mening over geven.

Aanhaken van initiatieven

Wethouder Harry van Rooijen: “We willen dat iedereen zich betrokken voelt. Het programma groeit nog steeds en biedt ruimte voor publieke initiatieven van derden. We merken dat de energie al heel goed loskomt om er samen een onvergetelijk feest én herinnering van te maken. Dat is Made in Meierijstad ten voeten uit!”. In de komende maanden maakt de organisatie het centrale programma op uitgebreide schaal nader bekend. Inwoners of organisaties kunnen zelf ook initiatief nemen om een ludieke, sportieve, culturele of informatieve activiteit te organiseren die gekoppeld is aan de Zuid-Willemsvaart. Alle initiatieven kunnen zich binnenkort presenteren op de website www.bezoekmeierijstad.nl. Zo kunnen ze meeliften op de aandacht voor het overkoepelende evenement 200 jaar Zuid-Willemsvaart.

Bron: © Gemeente Meierijstad

logo zijtaart.nl