Meierijstad krijgt bijna één miljoen euro voor realiseren van flexwoningen

Meierijstad krijgt bijna één miljoen euro voor realiseren van flexwoningen

Gemeente Meierijstad krijgt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een subsidie van bijna 1 miljoen euro (967.322 euro in totaal) om binnen vijf jaar 200 flexwoningen toe te voegen. Het ministerie stelde met deze subsidieregeling in totaal 30 miljoen euro beschikbaar, waarbij per gemeente een maximum van 1 miljoen euro aangevraagd kon worden.

De subsidie van 967.322 euro helpt de gemeente om samen met de woningcorporaties, Area, Woonmeij en eventueel Brabant Wonen, flexwoningen te bouwen voor mensen die urgent op zoek zijn naar een woning en deze niet kunnen vinden. Denk hierbij aan jongeren, die bij hun ouders wonen of mensen die na een scheiding een woning zoeken. Vaak ontbreekt het hen aan voldoende wachttijd of middelen om op de huidige woningmarkt een geschikte woning te vinden. Het gaat hierbij om flexwoningen met een huur tot maximaal de tweede aftoppingsgrens (678.66 euro). Gemeente en corporaties voeren een onderzoek uit om de haalbaarheid van geschikte locaties in kaart te brengen. Per locatie vormt de omgevingsdialoog met omwonenden een belangrijke voorwaarde om te komen tot een gedragen plan.  

Gerealiseerde flexwoningen

Vorig jaar ontving Meierijstad 160.160 euro om 44 flexwoningen toe te voegen. Met behulp van deze subsidie realiseerde woningcorporatie Woonmeij 17 flexwoningen. Deze woningen staan in Schijndel aan de Kerkendijk (achter ‘t Spectrum). De woningen zijn net opgeleverd. De woningen worden al vóór Kerst verhuurd. Woonmeij geeft aan dat deze woningen voor meerdere doelgroepen een tussenoplossing bieden en dat alle huurders hun inschrijftijd behouden waardoor ze na enige tijd weer kunnen doorstromen. Woonmeij kreeg 327 reacties van gei¨nteresseerden, die voldoen aan de eisen (bijvoorbeeld inkomen). Wethouder Rik Compagne: “Dit onderschrijft het grote belang van het toevoegen van flexwoningen. Realisatie van flexwoningen is een van de pijlers van het actieplan wonen dat de gemeenteraad in juni vaststelde.”

Bron: © Stadskrant Veghel 6 december 2021

logo zijtaart.nl