Meierijstad kiest voor burgerparticipatie over zonneparken en windturbines

Meierijstad kiest voor burgerparticipatie over zonneparken en windturbines

Zo’n 40 belangstellenden hebben dinsdagavond deelgenomen aan een digitale voorlichtingsbijeenkomst over de energie-transitie die de gemeente Meierijstad moet gaan maken. En dan gaat het dus vooral over zonnepanelen en windturbines.
Zoals bekend is er een nieuwe gemeenteraad en die zal de komende jaren beleid moeten gaan ontwikkelen om de grote doelstelling, Meierijstad CO2 neutraal in 2050, te gaan realiseren.
Maar ook de nieuwe gemeenteraad begint natuurlijk niet ‘blanco’ want er liggen al plannen voor met name een aantal zonneparken, daar is ook al een zogeheten afwegingskader voor vastgesteld, en ook is al gekeken naar eventuele mogelijkheden voor windturbines, maar daar moet nog een afwegingskader voor worden vastgesteld.
 

Wethouder

Wethouder Harrie van Rooijen, de enige waarvan zeker is dat hij niet terugkeert in het nieuwe college van B en W dat in de maak is omdat hij met pensioen gaat, was dinsdagavond gevraagd om ‘de aftrap’ te doen. Hij wenste iedereen veel succes met de discussie-bijeenkomst en moest vanwege een drukke agenda het daarbij laten.
Via een drietal inleidingen werd vervolgens nog eens in gegaan op noodzaak (wetgeving) en mogelijkheden om de energie-doelstellingen te halen en werd opnieuw benadrukt dat het afwegingskader dat nu wordt opgesteld vooral tot doel heeft om de randvoorwaarden bij het hele proces helder in beeld te brengen.
 

Kennistafels

Naast de mogelijkheid van (digitale) informatie-bijeenkomsten, zoals dus dinsdagavond, gaat Meierijstad ook digitale kennistafel bijeenkomsten organiseren, waar belangstellenden zich ook weer voor op kunnen geven.
 

Thematafels

En er komen fysieke thema-tafels waaraan maximaal 20 belangstellenden deel kunnen nemen. En om dat aantal goed te kunnen managen moeten belangstellenden zich daarvoor niet alleen aanmelden, maar ook een korte motivatie geven waarom ze zich voor dat thema aanmelden. En in de Week van de Duurzaamheid (25-06 t/m 03-07) gaat de gemeente letterlijk de straat op om op diverse plekken/bijeenkomsten direct met inwoners in gesprek te gaan over al dit soort zaken.
 

Participatie

Kortom, een breed scala van activiteiten en dit alles gebeurt nog dit voorjaar, dus de komende weken. De zomer wordt vervolgens gebruikt om alle verzamelde informatie uit te werken en in het najaar volgt er dan een tweede serie bijeenkomsten. En wie alles wil weten over deelnemen aan een informatie-bijeenkomst, een kennistafel of een thematafel, die doet er verstandig aan om de activiteitenkalender op de website van de gemeente in de gaten te houden wat en wanneer en hoe het hele participatie-proces gaat verlopen.
 
Bron: © Omroep Meierij & Dorpsraad Zijtaart 20 april 2022
logo zijtaart.nl