Meierijstad geeft vergunning af voor eerste zonnepark

Meierijstad geeft vergunning af voor eerste zonnepark

De gemeente Meierijstad heeft een omgevingsvergunning verleend voor een nieuw zonnepark aan de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode. Het plan omvat 3,9 hectare en wordt ontwikkeld door Solisplan. Tot en met 2 september 2022 kon eenieder zienswijzen indienen op de
ontwerpomgevingsvergunning. Er zijn 17 zienswijzen ingediend. Die waren geen reden een vergunning te weigeren. Wél stelt de gemeente voorwaarden.

Voorwaarden

De gemeente stelt wél voorwaarden aan de vergunning.

  • Zo moet bijvoorbeeld het perceel na 25 jaar weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
  • De landschappelijke inpassing moet binnen 12 maanden na de realisatie van de zonnepanelen zijn aangelegd en
  • deze moet in stand worden gehouden gedurende de looptijd van het project.

Voor een gedetailleerde beschrijving van alle voorschriften wordt verwezen naar het definitieve besluit (raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl).

Wethouder Menno Roozendaal: “In 2020 hebben we de eerste tranche opengesteld voor 50 hectare; Dit is het eerste zonnepark dat nu daadwerkelijk gerealiseerd lijkt te kunnen worden. Juist in de deze tijd van torenhoge gasprijzen blijkt de meerwaarde van duurzaam opgewekte energie zoals van zon. En daarvan hebben we nog veel meer nodig om uiteindelijk CO2-neutraal te worden in Meierijstad; Alleen met zon op (bedrijfs-)dak redden we dat echt niet. Maar ik begrijp ook de gemengde gevoelens die zonneparken, als nieuwe elementen in ons landschap, bij inwoners oproepen.”

De publicatie van de vergunning is 15 september. Dat betekent dat indieners van zienswijzen en belanghebbenden dan 6 weken de tijd hebben bezwaar in te dienen. Pas daarna wordt een vergunning onherroepelijk.

Stand van zaken overige zonneparkplannen

Van alle geselecteerde plannen uit de eerste tranche zijn er, naast Nijnselseweg, nog 4 over. Zij doorlopen nu een planologische procedure om een omgevingsvergunning te verkrijgen:

  • OPEN NRG aan Sterrebos (5,5 ha),
  • NV Afvalzorg op Vlagheide (6 ha.),
  • Statkraft aan de Schootsedijk/Gagel (6,6 ha) en
  • ZonXP aan de Scheperweg/Schootsedijk (12,3 ha).

De eerste ligt in het buitengebied tussen Eerde, Schijndel en Sint-Oedenrode; de laatste twee tussen Olland, Schijndel en Sint-Oedenrode. Omdat deze plannen allemaal groter zijn dan 5 hectare is het noodzakelijk dat de raad eerst een’ verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft. In 2020 heeft de raad besloten dat het college, zonder tussenkomst van de raad, bevoegd is vergunningen af te geven voor parken kleiner dan 5 hectare.

Bron: © Gemeente Meierijstad 14 september 2022

logo zijtaart.nl