Meierijstad gaat onderzoek doen naar beschermde diersoorten

Meierijstad gaat onderzoek doen naar beschermde diersoorten

De gemeente Meierijstad gaat een grootscheeps onderzoek doen naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten zoals vleermuizen, gierzwaluwen en mussen. Dat onderzoek is nodig om een gemeentebrede ontheffing bij de provincie te kunnen aanvragen van de omgevingswet.  De gemeente gaat nu dit jaar in 3 kernen -Veghel, Nijnsel en Zijtaart- onderzoeken waar zich welke beschermde diersoorten bevinden en in 2025 en 2026 volgen dan dergelijke onderzoeken in de andere kernen van Meierijstad.

Voor dat onderzoek gaan gespecialiseerde ambtenaren tussen 1 april en 1 oktober op de fiets overdag, ’s avonds en ’s nachts met speciale apparatuur op pad om vanaf de openbare weg in kaart te brengen hoe het zit met de aanwezigheid van beschermde diersoorten.
En dat onderzoek zal vooral plaatsvinden in de wat oudere woonwijken omdat juist daar de behoefte aan het nemen van isolatie-maatregelen vaak meer gewenst is.

 

Omgevingswet

De Omgevingswet bevat regels waar iedereen zich aan moet houden om dieren in Nederland te beschermen. Dat laatste is belangrijk voor versterking van de biodiversiteit. Het leven van beschermde diersoorten kan namelijk gemakkelijk verstoord worden bijvoorbeeld bij na-isolatie van een spouwmuur of dak. De wet zegt dat iedereen in zo’n situatie van tevóren een ecologisch onderzoek moet (laten) doen naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten. En áls die aanwezig zijn, moeten er passende maatregelen genomen worden om die soort te beschermen; bijvoorbeeld inbouwen van vogel- en vleermuiskasten. Ook moet er een gebiedsvergunning van de Omgevingswet bij de provincie worden aangevraagd. Zo’n onderzoek kost de individuele woningeigenaar en ook de woningcorporaties veel tijd en geld.

 

Soorten Management Plan

De gemeente wil haar inwoners helpen met verduurzaming van woningen. En tegelijkertijd wil ze beschermde diersoorten beschermen. De gemeente wil de gebiedsvergunning daarom in één keer aanvragen voor alle inwoners. Dat kan met een gemeentebreed SoortenManagementPlan (SMP). In het SMP wordt alles wat nodig is om dit doel te bereiken, uitgewerkt. De gemeente blijft daarna ook monitoren hoe het met de beschermde diersoorten gaat.
 
Wethouder Menno Roozendaal: “De kosten voor zo’n SMP zijn hoog en de beschikbare deskundigheid in het land is beperkt. We kunnen niet de hele gemeente tegelijk onderzoeken en moeten keuzes maken. Daarom start een gespecialiseerd bureau begin april met de onderzoeken in de kom van Veghel, Zijtaart en Nijnsel. De keuze voor die gebieden hebben we in goed overleg met de woningcorporaties gemaakt. De andere kernen volgen dan in 2025 en 2026. We spitsen het onderzoek toe op de woningen en wijken van voor 1993, omdat daar de behoefte aan isolatie en verduurzaming het grootst is”, aldus de wethouder, En voor dat SMP is dus een uitgebreid veldonderzoek nodig dat tussen 1 april en 1 oktober gaat plaatsvinden.
 
Bron: © Gemeente Meierijstad 26 maart 2024
logo zijtaart.nl