Meer aanbod van zonne-energie dan het stroomnetwerk in Meierijstad aankan

Meer aanbod van zonne-energie dan het stroomnetwerk in Meierijstad aankan

Steeds meer inwoners én bedrijven in Meierijstad leggen zonnepanelen op hun daken. Tegelijkertijd zijn er 5 plannen voor nieuwe zonneparken in verschillende fasen van voorbereiding. Inmiddels is duidelijk dat de transportschaarste op het hoofdstation Eerde op de hoogspanningsnetwerken voorlopig niet opgelost is. Gemeente Meierijstad wil geen extra druk op het electriciteitsnetwerk op dit moment. En ze wil leren van de ervaringen met de eerste tranche. Daarom heeft het college besloten de tweede tranche zonneparken uit te stellen.

Transportschaarste remt voortgang

Wethouder Harry van Rooijen: “We hebben last van tempoverschillen. In Meierijstad zijn, gelukkig, steeds meer ondernemers die investeren in grootschalige opwek van zonne-energie op hun bedrijfsdaken Het is natuurlijk frustrerend als je, de energie die je zelf ter plekke niet nodig hebt, dan niet kunt leveren op het hoogspanningsnetwerk omdat die aan zijn grens zit.’ Om dat proces zo min mogelijk te hinderen maakt het college pas op de plaats met een tweede tranche zonneparken. Tegelijk voert ze samen met andere gemeenten in de regio de druk op bij de netbeheerder om transportcapaciteit te vergroten.
De doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn, is niet in gevaar; Er is alleen vertraging op korte termijn. Particulieren hebben ook geen last van de huidige transportschaarste. Zij kunnen het restant van de opwek gewoon terug leveren en met een gerust hart zonnepanelen op hun woning laten plaatsen.

Herijking afwegingskader

In februari 2020 stelde de raad het afwegingskader voor zonneparken vast. Kortgezegd staat daarin in welke gebieden zonneparken in beginsel denkbaar zijn én aan welke eisen zonneparken moeten voldoen. Binnen het raadsbesluit van februari 2020 was ruimte voor uitgifte van maximaal 100 hectare in 2 jaar. In 2020 is in de 1e tranche 50 hectare beschikbaar gesteld.
De gemeente was al van plan samen met belanghebbende partijen de eerste tranche te evalueren. Deze ‘gedwongen pauze’ gaat ze daarvoor benutten; de leerpunten verwerkt ze tot een herijkt afwegingskader waar ze zonneparken in een tweede tranche aan kan toetsen. “Want”, zegt wethouder van Rooijen: “Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Alleen met zon op dak en energiebesparing komen we er niet; we hebben écht zon en wind op land nodig om onze duurzame opwekopgave op eigen grondgebied te behalen.” Het nieuwe afwegingskader komt naar verwachting in het eerste kwartaal 2023 op de agenda van de raad.

Bron: © website gemeente Meierijstad 15 februari 2022

logo zijtaart.nl