Maansikkel op zondag waargenomen: maandagavond begint de ramadan

Maansikkel op zondag waargenomen: maandagavond begint de ramadan

Saudi-Arabië heeft aangekondigd dat maandag 11 maart 2024 het begin van de Ramadan markeert voor het islamitische jaar 1445. Deze verklaring is uitgegeven door het koninklijk hof en verspreid door het officiële staatspersbureau. Het besluit, gebaseerd op de maansikkelobservatie, is ook ondersteund door het Hooggerechtshof van het land.

Naast Saudi-Arabië hebben Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten eveneens bevestigd dat maandag de start van deze heilige maand zal zijn. In tegenstelling tot deze landen, heeft Oman aangekondigd dat dinsdag hun eerste dag van Ramadan zal zijn, omdat de maansikkel niet waargenomen kon worden.

In Nederland zullen de meeste moslims die de praktijken van Saudi-Arabië volgen met betrekking tot maanbezichtiging, morgen beginnen met vasten. Dit betekent dat in bijna alle moskeeën vandaag de tarawih-gebeden worden gehouden. Er zijn echter sommige groepen binnen moskeeën die nog wachten op aankondigingen van andere landen, zoals Marokko, om hun vastenperiode te starten. 

Ramadan

Ramadan (رمضان) is de negende maand van de islamitische maankalender. In de islam geldt ze als de heilige maand van inkeer, waarin tussen fajr, het ochtendgebed bij dageraad ruim vóór zonsopkomst, en maghrib, het avondgebed bij zonsondergang, door vele gelovigen – voor zover zij daarvan niet vrijgesteld zijn – gevast wordt. Een speciale nacht in deze maand is Laylat al-Qadr (de waardevolle nacht).

Naar het voorbeeld van de profeet Mohammed hanteren moslims in deze maand een voorgeschreven vasten gedurende de dag. Dit vasten is een van de vijf zuilen van de islam. Naast het vasten kunnen vrijwillig extra gebeden gedurende de nacht worden verricht. Moslims bidden gedurende deze maand meer. Naast een maand van bezinning is ramadan een maand waarin extra aandacht geschonken wordt aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid.

Volgens de islam leert vasten de mens aan zichzelf te bedwingen en kan het eigenschappen aanleren als discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing, en leert het de mens aan de baas te zijn over begeerten en lusten. Verder zou vasten het inlevingsvermogen in de armen versterken en het respect in de medemens en God vergroten. Elke dag dat men vast, wordt als een overwinning gezien. Na de maand ramadan volgt het Suikerfeest, dat meestal gevierd wordt met familie en vrienden.

Het vasten

Het vasten wordt sawm of siyam genoemd. Dit houdt in dat veel moslims op deze tijden niet eten, drinken, roken en dat ze zich onthouden van geslachtsgemeenschap. Daarnaast zijn ook liegen, schelden, kwaadspreken en vloeken tijdens de ramadan extra kwalijk. Een mogelijke uitleg van het vasten kan als volgt worden gegeven:

Oog: men kijkt niet naar wat ongeoorloofd is.
Oor: men luistert niet naar verkeerde praatjes en luistert niet af.
Mond: men roddelt niet en bezigt geen verkeerd taalgebruik.
Hand: men pleegt geen verkeerde dingen.
Voet: men bezoekt geen verboden plaatsen.

Voor zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen (die de puberteit nog niet bereikt hebben), reizigers en alle anderen voor wie het vasten een bedreiging vormt voor de gezondheid of vertragend werkt op herstel van een ziekte, wordt een uitzondering gemaakt. Zij hoeven niet te vasten, hoewel het inhalen ervan (indien dat mogelijk is) wel wordt aangemoedigd. 

Zowel 's ochtends vroeg als 's avonds laat na zonsondergang wordt er door sommigen zeer uitgebreid gegeten. Er zijn mensen die hier kritiek op hebben, omdat zij vinden dat de ramadan een periode van vasten, onthouding en bezinning dient te zijn. De ochtendmaaltijd wordt shor, sohor of suhoor genoemd; de maaltijd na het vasten iftar.

Veel moslims begroeten elkaar voor en tijdens de ramadan met ramadan moebarak, ramadan karim of ramadan mabroek, wat gezegende ramadan betekent. De ramadan keert ieder jaar terug, en het vasten wordt door volwassenen en kinderen die 12 jaar of ouder zijn aangehouden. Het vasten maakt de periode soms vrij ingrijpend voor het leven van alledag. Tijdens ramadan wordt doorgaans geprobeerd de gehele Koran te lezen. Daartoe is de Koran in 30 delen (elk voor een dag) verdeeld, Djuz' genaamd.

De Koran

Soera de koeHet vasten is in de Koran terug te vinden in Soera De Koe 183-185:

O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn. Voor een zeker aantal dagen zult gij vasten, maar zij die onder u ziek zijn, of op reis, vast een aantal andere dagen, er is een losprijs voor degenen, die niet kunnen vasten, het voeden van een arme. Maar hij, die vrijwillig goed doet, het zal beter voor hem zijn. Het vasten is goed voor u, indien gij het beseft. De maand ramadan is die, waarin de Koran als een richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid. Wie onder u daarom deze maand beleeft, laat hem daarin vasten. Maar wie onder u ziek of op reis is, een aantal andere dagen. God wenst gemak voor u en geen ongemak, en opdat gij het aantal zult voltooien en opdat gij Gods grootheid zult prijzen, omdat Hij u terecht heeft geleid en opdat gij dankbaar zult zijn.

Bron: © Islam Omroep en Wikipedia 10 maart 2024

logo zijtaart.nl