Koor Vivace huldigt jubilarissen

Koor Vivace huldigt jubilarissen

Het Zijtaarts koor Vivace, dat in coronatijd (2020) zijn 25-jarig bestaan had willen vieren, heeft vorig jaar, - eindelijk weer bijeen -  alsnog 9 leden van het eerste uur gehuldigd. 25 jaar lid! Nu een jaar later mochten we opnieuw een drietal leden in het zonnetje zetten. Tijdens de jaarlijkse feestavond voor leden en partners hebben we Antoon van Eert, onze trouwe gitarist, en voorzitter Anja Versantvoort de speciale Vivace Erespeld mogen opdoen, vergezeld van een oorkonde voor 25 jaar lidmaatschap en een mooie bos bloemen om thuis nog even na te genieten. Mientje van Sleuwen, de derde jubilaris, kon wegens omstandigheden niet op de avond aanwezig zijn.  Zij is de volgende ochtend thuis verrast door een afvaardiging van het bestuur met dezelfde versierselen.

Langs deze weg willen we de jubilarissen graag openbaar nogmaals feliciteren met het bereiken van deze mijlpaal en we spreken onze wens uit hen nog lang in ons midden te mogen hebben. 

Heb jij eigenlijk ook wel interesse voor het zingen? Mocht je je als lezer afvragen hoe het komt dat zoveel leden al meer dan 25 jaar plezier beleven aan het zingen, kom dan gerust eens vrijblijvend kijken/luisteren in dorpshuis het Klooster te Zijtaart. Vivace ontvangt graag belangstellenden, m/v.

Op donderdagavond vanaf 20:00 uur hebben we onze wekelijkse repetities. Je bent van harte welkom!

Bron: © Koor Vivace 8 mei 2023

logo zijtaart.nl