Koopovereenkomst Zijtaart Zuid getekend

Koopovereenkomst Zijtaart Zuid getekend

Ontwikkelaar VOF ’t Ven en de gemeente Meierijstad hebben op 19 juni de koopovereenkomst voor Zijtaart Zuid ondertekend. In het nieuwe woningbouwplan aan de zuidrand van de dorpskern van Zijtaart kunnen in totaal 70 woningen gerealiseerd worden. Ontwikkelcombinatie VOF ’t Ven neemt de bouw van 56 woningen voor haar rekening.

Voor de bouw van de projectwoningen heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met ontwikkelcombinatie VOF ’t Ven (een samenwerkingsverband van vijf regionale bouwers). Hendriks Coppelmans bouwt de woningen uit de eerste fase en Bouwbedrijf Van de Ven neemt namens deze ontwikkelcombinatie de tweede fase voor haar rekening. De eerste fase bestaat uit 15 sociale huurwoningen en 15 koopwoningen in verschillende prijscategorieën. De verkoop van de woningen start in het najaar van 2024.

In de tweede fase worden 7 huurwoningen en 19 koopwoningen gerealiseerd. Verkoop hiervan staat voor tweede helft van 2025 gepland. Naast de projectbouw maakt de gemeente 8 tot 12 woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap mogelijk. Ook brengt de gemeente in de tweede helft van 2024 vijf vrije kavels in verkoop. “De vraag naar woningen is groot. Dat geldt ook voor Zijtaart. Er is hard gewerkt om tot bouwen te komen. Fijn dat, met de ondertekening van de koopovereenkomst vandaag, verkoop en bouw van start kunnen gaan en daarmee gehoor wordt gegeven aan de vraag”, aldus wethouder Jan Goijaarts. 

Bouwrijp maken

Het bouwrijp maken van Zijtaart Zuid is inmiddels in volle gang en wordt na de zomer afgerond. Einde van dit jaar worden elektriciteit en data-kabels aangelegd. De ontwikkelaar start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 met de bouw van de eerste fase.

Meer informatie

Op de website van Hendriks-Coppelmans staat meer informatie over dit project. Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor een nieuwsbrief.

Bron: © Stadskrant Veghel 19 juni 2024

logo zijtaart.nl