Komende maanden verkeershinder in Veghel door werkzaamheden

Komende maanden verkeershinder in Veghel door werkzaamheden

Vanaf 3 april tot en met 15 juni vinden er graaf- en boorwerkzaamheden plaats over een traject van 6,5 km in Veghel. Dit gebeurt in opdracht van Enexis in verband met onderhoudswerkzaamheden. Aannemersbedrijf Hurkmans en Zonen BV. voert in opdracht van Enexis de werkzaamheden gefaseerd uit. Op sommige plekken haalt men de beplanting, straatmeubilair, bebording of hekwerk tijdelijk weg. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Na afronding van de werkzaamheden wordt dit weer netjes hersteld.
  • Door de werkzaamheden kan het verkeer tijdelijk hinder ondervinden in verband met verkeersmaatregelen.
  • Omleidingen worden ter plekke aangegeven.
  • Gedurende deze periode blijven bedrijven en aanwonenden bereikbaar.
  • Aanwonenden hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen.
  • Voor vragen kunt u via de mail contact opnemen met .

De werkzaamheden op een rij:

 
Reigerdonk 3 t/m 20 april
Er is hinder op het fietspad en voetpad vanaf de Populierlaan tussen Geerbosch en Parallelweg Zuid. Fietsers met bestemming Prins Willem Alexander (PWA) Sportpark en het Zwijsen College worden omgeleid via het Geerbosch, oversteek Vorstenboscheweg.
 
Parallelweg Zuid 3 april t/m 25 april
De rijbaan is afgesloten van Populierlaan tot aan Spoorlaan. Bestemmingsverkeer blijft mogelijk voor huisnummer. 4. Fietsers met bestemming PWA Sportpark en het Zwijsen College worden omgeleid via Geerbosch.
 
Geerbosch 3 april t/m 8 mei
Vanaf de Spoorlaan/ Parallelweg Zuid naar Gasthuisstraat komt een booropstelling. Fietsers met bestemming PWA Sportpark en Zwijsen College kunnen via de Gasthuisstraat naar de Middegaal. Er is weinig overlast op Geerbosch zelf, alles blijft goed bereikbaar. Vanuit de Gasthuisstraat wordt een tijdelijke uitrit voor bouwverkeer gemaakt naar het terrein van het Duits spoorlijntje.
 
Dr. Schrevensingel 3 april t/m 25 april
Er is hier enige hinder voor fietsers op Gazellepad tussen rivier de Aa en kruising Dorshout.
 
Dorshout 16 april t/m 25 april
De kruising bij Dorshout tussen huisnummer 12 en 14 wordt afgesloten. Er is weinig overlast voor fietsers.
Wel is er een omleiding bij Dorshout via Pater vd Elsenlaan, de Amert en Knokert.
 
Amert 30 april t/m 11 mei
Ter hoogte van de Amert 21 komt een halve baanafzetting met verkeerslichten. Dit is nodig omdat het fietspad wordt afgesloten en de fietsers gebruik gaan maken van de rijbaan. Het fietspad op de Amert en de route naar de Zuid Willemsvaart en het Gazellepad wordt gedeeltelijk vervolgd op de rijbaan.
 
Amert 30 april t/m 11 mei
De T splitsing nabij huisnummer 102 wordt afgesloten, verkeer wordt een straat verder omgeleid.
 
Populierlaan 3 mei t/m 15 juni
Fietsers met bestemming Sportpark PWA en Zwijsen College worden via Geerbosch omgeleid. Er staat een verkeersregelaar bij de rotonde Populierlaan/ Langedonk. Het fietspad wordt aan de kant van de Koolenkampen afgesloten. Fietsers worden naar de overkant gestuurd aan de kant van de Bunders, Haviksdonk enz. tot aan kruising rotonde Leo vd Weijdenstraat en Bundersweg. Ook het voetpad tussen Wilgenstraat en Meidoornstraat is dan afgesloten.
 
Populierlaan zijde Lavendelaar 14 mei t/m 15 juni
Tussen Bundersweg en Hezelaarstraat gaat men graven in het trottoir. Daarom zijn het voet- en fietspad afgesloten en worden voetgangers en fietsers omgeleid naar de overkant. Tussen de Hezelaarstraat en Zeven Eikenlaan 44 is de weg afgesloten.
 
Bron: © Gemeente Meierijstad 31 maart 2023
 
 
logo zijtaart.nl